Töötamise elamisloa taotlemiseks saab aega broneerida pärast sisserände piirarvu kehtestamist

Töötamiseks ja ettevõtluseks elamisloa taotlejad saavad Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teeninduse külastamiseks aega broneerida pärast 2021. aasta sisserände piirarvu kehtestamist.

„Tavapäraselt võimaldame välismaalastel, kes soovivad taotleda elamisluba Eestis töötamiseks, broneerida politsei.ee leheküljel PPA teeninduse külastust detsembriks juba kolm kuud ette ehk septembris. Sel aastal peame broneerimiskalendri avamisega ootama, sest 2021. aasta sisserände piirarv selgub hiljem,“ selgitas PPA õigusliku staatuse grupi nõunik-ekspert Liis Valk. „Avame broneerimiskalendri siis, kui on selge, mis alustel ja millises mahus on võimalik elamisluba taotleda.“

Valki sõnul soovivad detsembris elamisloa taotlusi esitada valdavalt just need välismaalased ja nende tööandjad, kes ootavad uue aasta sisserände piirarvu avanemist. „Info broneerimiskalendri hilisemast avamisest saadame e-posti teel kõigile tööandjatele, kes on olnud meiega sel teemal suhtluses,“ lisas ta.

Välismaalased, kes soovivad elamisloa taotlust esitada alusel, milleks ei ole vaja sisserände piirarvu, näiteks perekonnaliikme juurde elama asumiseks või õppimiseks, saavad seda teha praegu ja vabu aegu on praegu nii septembris, oktoobris kui ka novembris. Elamisloataotlust saab esitada teeninduses vaid eelnevalt broneeritud ajal ja tavajärjekorras selliseid taotlusi vastu ei võeta.

2020. aasta sisserände piirarvuks oli 1314, mis oli täitunud juba jaanuari alguseks. 2018. ja 2019. aasta sisserände piirarv oli 1315 inimest.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta pereliikme juurde elama tulijate või õppimiseks elamisloa taotlemist, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikke. Samuti ei kuulu piirarvu alla välismaalased, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal ning tippspetsialistid või inimesed, kes asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina.

Viktoria Korpan
PPA pressiesindaja
6123051
5111109