Ühise kontrollkäigu raames tuvastati Auvere ehitusobjektil 44 rikkumist

21. veebruaril kontrollis politsei koostöös Maksu-ja Tolliameti ning Tööinspektsiooniga Ida-Virumaal Auveres ehitusobjektil töötavaid välisriikide kodanikke ning tuvastas 44 rikkumist. Viie välismaalase ja veel viie inimese töötamine ei olnud registreeritud ning 37 juhul jäeti tegemata kohustuslik teavitus Tööinspektsioonile.

Kokku kontrolliti ehitusel 205 töötajat, nende seast tuvastati rikkumisi 44 inimese töötamisega. Viie välismaalase lühiajaline töötamine ei olnud registreeritud ja veel viie inimese töötamine ei olnud registreeritud töötamise registris ning 37 juhul oli tegemata kohustuslik teavitus Tööinspektsioonile lähetatud töötaja kohta. Valdavalt oli tegemist Leedu, Ukraina ja Venemaa kodanikega.

Kohapeal viidi läbi menetlustoimingud 38 inimesega, kuus inimest jõudis objektilt lahkuda ning nendega tegeleb edasi Tööinspektsioon. Enamik võib töötamist jätkata kui nõudmised on täidetud.

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Eerik Purgeli sõnul on jätkuvalt probleeme välismaalaste töötamisega Eestis, kuna dokumentatsioon ei ole korras. „Töötamisega seonduvat ei tohi võtta kui tülikat bürokraatiat, sest see on vajalik nii töötajate, tööandja kui ka töö tellija õiguste kaitseks. Tihti teevad ehitustöid alltöövõtjad, kes kasutavad nö renditööjõufirmasid ja siia lähetatud tööjõudu. On oluline, et võõrtööjõul oleksid sotsiaalsed garantiid, nende töö saaks õiglaselt tasustatud ja riigile laekuksid maksud. Ka hankija huvides on, et tema ehitusobjektil töötavad inimesed oleksid korrektselt tööle vormistatud,“ rääkis Purgel.

MTA maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe tuletab inimestele meelde, et ümbriku palk röövib nii riigikassast kui töötajalt. „Ümbrikupalka maksev ettevõte vähendab kulusid ebaseaduslikult ning saab ebaausa turueelise nende ettevõtete kõrval, kes täidavad maksukohustust ausalt. Samuti jääb töötaja, kes on nõus ümbrikupalka saama, osaliselt või täielikult ilma sotsiaalsetest tagatistest,“ lisas Koidumäe.

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhtiv tööinspektor-jurist Janis Miilits rõhutab, et Eestisse lähetatud töötajad peavad olema ettenähtud korras registreeritud ja nende kohta tuleb tööandjal edastada Tööinspektsioonile vastavasisuline teade. „Nõuete järgimine on oluline, kuna see kaitseb nii töötaja õigusi kui tagab ausa konkurentsi tööjõuturul,“ lisas Miilits.