Ühispöördumine Ida-Virumaa elanike poole: olukord on kriitiline, peame kõik kohtumised ära jätma

Ida-Virumaal on koroonaviirusega nakatunud isikute arv viimase kuuga peaaegu kahekordistunud. Terviseameti Ida regiooni juht Marje Muusikus, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Narva Haigla juhatuse liige Aleksei Jevgrafov, Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juht Eve East ja Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann pöörduvad kõigi Ida-Virumaa inimeste ning asutuste poole palvega aidata maakonnal tänasest kriitilisest olukorrast välja tulla.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul on keskhaigla olnud kõrge nakatumise tõttu keerulises olukorras juba novembrist. „Need, kes arvavad, et COVID-19 läbipõdemine kulgeb neil kergelt, peaksid arvestama, et haigus areneb igaühel ettearvamatult ning ka kergelt haigust põdev inimene võib osutuda teistele raske haiguse toojaks,“ ütles Bakler. Ühtlasi palus juhatuse esimees vaktsineerida kõigil, kel selleks võimalus tekib, sest see on tõhusaim viis viiruspandeemia seljatamiseks.

Narva Haigla juhatuse liige Aleksei Jevgrafov nentis, et olukord Narva Haiglas on tõsine. „Meie suur murekoht seisneb personalipuuduses, hoolimata sellest, et meid abistavad niigi tervishoiukõrgkoolide tudengid. Arstid on ülekoormatud ning vaimselt kui ka füüsiliselt kurnatud. Me oleme ühtlasi sunnitud piirama plaanilist ravi, et säilitada COVID-19 haigete ravimise toimepidevust,“ tõdes Jevgrafov. Juhatuse liige lisas, et haiglas on sageli olnud juhtumeid, kui perearsti poolt pakutud vaktsineerimisest loobujad on hiljem koroonaviirusesse nakatunute osakonda sattunud. „Seetõttu palun, et kõik meie inimesed kasutaksid vaktsineerimise võimalust, kui järjekord nendeni jõuab,“ ütles Jevgrafov.

Terviseameti Ida regiooni juhi Marje Muusikuse sõnul on kuu ajaga haigete arv Ida-Virumaal kahekordistunud. „8. veebruaril oli Ida-Virumaal 1038 haiget ja nakatumisnäit 773 inimest 100 000 elaniku kohta. Eilse seisuga oli haigete arv tõusnud koguni 2011 inimeseni ning tõenäoliselt kasvab aktiivsete nakatunute arv lähiajal veelgi. On mõistetav, et kõik on piirangutest väsinud, kuid me peame kõik pingutama nüüd ja kohe selle nimel, et tervishoiusüsteemi kollapsi vältida. Arstiabi kättesaadavus on Eestis juba vähenenud ja haiglate koormus läheneb kriitilisele piirile,“ ütles Muusikus.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juht Eve East pöördub ettevõtjate poole palvega jälgida piirangutest kinnipidamist töökohas, vältimaks töökollete tekkimist. „On ülimalt oluline, et neis ettevõtetes, millele ei kohaldu Vabariigi Valitsuse piirangud või mis pakuvad elutähtsat teenust, hinnatakse riske ja järgitaks kõiki ohutusnõudeid. Ohutu töökeskkonna loomine on iga ettevõtja kohustus ja vastutus, mis tagab kiirema tagasijõudmise normaalsesse elukorraldusse ,“ täheldas East.

Head Ida-Virumaa inimesed, hoolige iseendast ja kaaselanikest, olukord on tõsine ja ainult ühiste pingutustega saame viiruse levikut piirata!

Pavel Prokopenko
Pressiesindaja
5690 4709