Üle 2000 garantiikorras ID-kaardi on valmis

Pea 5000 inimest on teavitanud Politsei- ja Piirivalveametit oma soovist saada uus kaart garantiikorras. Neist kaartidest on trükitud enam kui 2000 kaarti, mis jõuavad selle nädala jooksul PPA teenindustesse. Sel reedel, 1. juunil tunnistab PPA kehtetuks ligi 12 500 ID-kaardi sertifikaadid.

„Aktiivsematel ID-kaardi kasutajatel, kes ei ole jõudnud veel garantiikorras ID-kaarti taotleda, soovitame võtta kasutusele mobiil-ID. Mobiil-ID-ga on võimalik edasi kasutada e-teenuseid ja anda digitaalallkirju. Kui inimene ID-kaarti e-teenustesse logimiseks või digitaalallkirjastamiseks ei kasuta, siis ei pea dokumendi pärast muretsema. ID-kaardiga saab jätkuvalt reisida, see kehtib füüsilise isikut tõendava dokumendina, seda saab kasutada kliendikaardina ja apteegis kuni kaardile märgitud kehtivusaja lõpuni,“ ütles PPA dokumendiekspert Kaija Kirch.

Kirch soovitab inimestel, kelle dokument kehtib vähem kui pool aastat, taotleda e-teeninduse kaudu uus ID-kaart. „Garantiikorras väljastatud kaart kehtib sama kaua, kui kaart, mille sertifikaadid kehtetuks tunnistatakse. Vältimaks mitmeid kordi teenindustes käimist on mõistlik tellida kohe uus ID-kaart. Kui kaart kehtib aga kauem, siis tuleb PPAle teada anda, millises teeninduses soovib inimene garantiikorras väljastatud kaarti kätte saada,“ lisas Kirch.

Garantiikorras saab ID-kaarti välja vahetada ka pärast 1. juunit, mil turvanõuetele mittevastavate ID-kaartide sertifikaadid kehtetuks tunnistatakse.

Lisainfot ID-kaardi turvariski kohta saab kodulehelt https://www.id.ee/?lang=et&id=38558, samuti saab nõu küsida ka PPA infotelefonilt 612 3000, mis töötab argipäeviti kell 8-19.

Inimestel, kelle dokumendid kaotavad sel aastal kehtivuse, palume teenindusse tulekut planeerida ning järjekorras ootamise vältimiseks broneerida selleks eelnevalt aeg PPA kodulehel. PPA e-taotluskeskkonnas https://etaotlus.politsei.ee saab ilma teenindusse tulemata taotleda korduvat ID-kaarti täiskasvanule ja esmast ID-kaarti lapsele, kelle sünd on registreeritud Eestis.

Olja Kivistik
PPA pressiesindaja
530 883 44