Uuendamata paroolidega ruuterid võivad kaasa tuua rahalise kahju

Mitmed Eesti ettevõtted on hiljuti saanud seadistamata internetiruuteri tõttu rahalise kahju osaliseks. Kurjategijad kasutavad ettevõtete default paroolidega ehk seadistamata SIM-kaardiga ruutereid tasuliste sõnumite saatmiseks.

Politsei sõnul on konkreetses kriminaalmenetluses neli kannatanut, kellele tekitatud kahju on vähemalt 2151 eurot. Kurjategijad võivad ruuterite kaudu tellida SMS laene, tasuda parkimise eest või kasutada muid tasulisi teenuseid.

Kurjategijad kasutavad ära võimalust siseneda ruuteritesse üle interneti. Selleks ei pea olema ruuteri levis. Pahatihti on administraatori konto parool muutmata ehk selleks vaikimisi määratud admin. Soovitame kõigil inimestel, mitte ainult ettevõtetel andmesideruuterite esialgne admin konto salasõna uue vastu vahetada. Parool tuleks muuta hoolimata sellest, kas selle paigaldas mõne sideoperaatori tehnik või keegi nutiteadlik lähedane.

Sellise vähe aega nõudva tegevuse tulemusena saavad inimesed vältida halba üllatust sideoperaatorilt arve saamisel ning samuti sellega kaasnevaid hilisemaid probleeme ja asjaajamisi.

Seiko Kuik
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
5352 4070
612 3152
seiko.kuik@politsei.ee