Uuest nädalast asub Valga politseimaja Transpordi tänaval

Valgas Puiestee tänaval politseimajas alanud renoveerimistööde ajaks kolib kohalik politsei ja ohvriabi ajutiselt uuele aadressile, mis on Transpordi 1 Valga linnas.

„Transpordi tänaval on politseil ja ohvriabil ajutised tööruumid, mis on viidud vastavusse politseitöö vajadustega. Politsei tööruumid Transpordi tänaval jäävad kasutusse umbes aastaks, kuni Puiestee tänava politseimajas renoveerimistööd lõpule viiakse,“ kirjeldas Valga politseikomissar Tiit Melts.

„Politsei uus asukoht Valgas Transpordi tänaval tähendab, et kõigil, kel on tarvis kohapeal avaldust esitada, menetlustoimingutes osaleda või muid politseitööga seonduvaid küsimusi lahendada, tuleb tulla nüüd uuele aadressile Transpordi 1, mis kohalikele on tuntud ka vana autobaasi nime all,“ selgitas Melts. Sissepääs on varjualusega uksest ning parkida saab maja ette vabale kohale. Kohale toovad ka linnaliinibussid nr 1 ja nr 2, kus sihtkohaks on peatus nimega Rükkeli.

Valga teenindus, kus viiakse läbi isikut tõendavate dokumentidega seotud toiminguid, jätkab tööd aadressil Aia 17, Valga.

Kiire abi saamiseks, kus ohus on inimeste elu, tervis ja vara, tuleb endiselt helistada hädaabinumbril 112.

Puiestee tänava politseimaja ootab ees täielik rekonstrueerimine, mille käigus suur osa ruumidest lammutatakse ja ehitatakse seejärel kaasaegsele politseitööle vastavaks, ka suurendatakse maja turvalisust ning energiasäästlikkust.
Renoveerimistöödeks on planeeritud üks aasta, misjärel kolib Valga politsei tagasi Puiestee tänavale.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403