Vabariigi juubeliks kasvas vabatahtlike merepäästjate arv üle 500

Eelmisel nädalal allkirjastas Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Krista Aas 132 vabatahtliku merepäästja tunnustamise otsuse – sellega kasvas tunnustatud vabatahtlike merepäästjate koguarv 503-ni.

Politsei- ja Piirivalveameti merepääste juhtivpiiriametnik Raul Ilisson ütles, et tegemist on suurima hulga vabatahtlikega, kellele on korraga vabatahtliku merepäästja staatus omistatud. „Vabatahtlikud mängivad merepäästes kaasatava ressursina suurt rolli, reageerides nii merel kui piiriveekogudel. Samas on neil tähtis ülesanne ka kogukonnas veeohutuse ja merepäästealaste teadmiste parandamisel,“ ütles Ilisson.

Ilissoni hinnangul on vabatahtlike merepäästeüksuste võimekus, võrreldes ajaga, kui 2013. aastal sõlmiti esimesed koostöölepingud, oluliselt paranenud: „Siis olid vabatahtlikel ka veidi erinevad huvid ja vaated – tänaseks on aru saadud, et kõike ei saa Soome näitel teha. Siiski ei saa alahinnata Soome olulisust meie vabatahtliku merepääste arengu juures – naabrite vabatahtliku merepääste korraldus on aidanud Eesti vabatahtlusel kiiremini areneda, sest esimesed vabatahtlikud said merepääste koolitusalased teadmised just Soome kolleegidelt.“

„Tänaseks on Eesti rannikul enam kui 70 vabatahtlikku merepääste reageerimispunkti, tänu millele on merel on päästetava jaoks ooteaeg vähenenud. Riiklike ja vabatahtlike üksuste keskmine abivajajani jõudmise aeg 2017. aastal oli merel 36 ja piiriveekogul 32 minutit. Loomulikult sõltub abivajajani jõudmine nii mere- ja ilmastikuoludest kui ka õnnetuse asukohast, ent päästeüksuste kohalolek kogu rannikul parandab meie kõigi turvatunnet. Kokku kaasati vabatahtlikke merepäästesündmustele rohkem, kui 100 korral, mis on ligi 2/3 tõus võrreldes 2016. aastaga,“ lisas Ilisson.

Uued vabatahtlikud merepäästjad jagunesid kokku 24 merepäästeühingu vahel. MTÜ Tallinna Vabatahtlik Merepääste (24), MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm (17), MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts (11), MTÜ Juminda Poolsaare Selts (10), MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus (8), MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm (7), MTÜ Mustvee Vabatahtlik Järvepääste (7), MTÜ Tilgu Merepääste Selts (5), MTÜ Hiiumaa Merepääste Selts (4), MTÜ Jaagupi Vabatahtlik Merepääste (4), MTÜ Kihnu Merepääste Selts (4), MTÜ Toila Merepääste (4), MTÜ Vormsi Merepääste Selts (4), MTÜ Lahemaa Merepääste Selts (3), MTÜ Naissaare Päästeselts (3), MTÜ Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts (3), MTÜ Pärispea Vabatahtlike Päästeselts (3), MTÜ Pärnu Lahe Merepääste Selts (3), MTÜ Muhu Merepääste Selts (2), MTÜ Noarootsi Tuletõrjeselts (2), MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing (2), MTÜ Kaberneeme Klubi (1), MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste (1), MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste (1).


Leana Loide
PPA pressiesindaja
+372 525 4219 ; 337 2249
...