Välismaalased esitasid elamisloa taotlusi Eestis ettevõtluseks ja töötamiseks sisserände piirarvust rohkem

2020. aasta alguseks on politsei- ja piirivalveametile esitatud sisserände piirarvust rohkem ehk 1378 elamisloa taotlust siin töötamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks. 6. jaanuari seisuga on PPA-le ja Eesti saatkondadele esitatud 1378 tähtajalise elamisloa taotlust töötamiseks ja ettevõtluseks Eestis ehk 120 taotlust rohkem kui sisserände piirarvu alusel on võimalik vastavaid elamislubasid välja anda.

PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk: „Politsei teeb taotluste kohta otsused dokumentide esitamise aja järjestuses ning seda kuni sisserände piirarvu täitumiseni. Kõik piirarvust üle jäänud taotlused saavad keelduva otsuse ning elamislube töötamiseks ja ettevõtluseks anda ei saa. Elamisloa taotlusi on endiselt võimalik esitada sportlastel ja loomingulistel töötajatel ning välislepingu alusel, kuna nendeks elamislubadeks piirarvu veel jagub“.

Valgu sõnul teavitab politsei tööandjaid ka otse infolisti kaudu sellest, et sisserände piirarv on täitunud. "Saadame infokirja ettevõtetele, kes on soovinud liituda PPA migratsiooninõustajate infolistiga. Piirarvu täitumine ei takista lühiajalist töötamist Eestis viisa alusel. Lühiajaline töötamine on võimalik, kui tööandja registreerib selle eelnevalt PPA-s https://www.politsei.ee/et/iseteenindus. Samuti saab ettevõtlusega Eestis tegeleda viisa alusel siin viibides ning eraldi PPA luba selleks vaja pole," selgitas Valk.

Valitsus kehtestas 2020. aasta sisserände piirarvuks 1314. Selleks aastaks antakse 28 tähtajalist elamisluba loomingulistele töötajatele, 18 tähtajalist elamisluba sportlastele ning 10 tähtajalist elamisluba välislepingu alusel. Ülejäänud osa sisserände piirarvust ehk 1258 luba antakse Eestis töötamiseks või ettevõtluseks.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta õppimiseks elamisloa taotlejaid, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikke. Lisaks ei kuulu piirarvu alla inimesed, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale. Samuti ei kuulu piirarvu alla tippspetsialistid või inimesed, kes asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina. Samuti ei piira kvoodi täitumine pereliikme juurde Eestisse tulijate elamisloa taotlemist.

2018. ja 2019. aasta sisserände piirarv oli 1315 inimest. 2018. täitus piirarv esimesel poolaastal ja 2019. täitus piirarv aasta alguses.

Britta Sepp
PPA pressiesindaja
...
54 110 169