Välismaalased esitasid elamisloa taotlusi Eestis töötamiseks sisserände piirarvust rohkem

Praeguseks on Politsei- ja Piirivalveamet saanud üle 2100 elamisloa taotluse Eestis töötamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks. Sisserände piirarvu alusel on PPA-l võimalik välismaalastele välja anda vaid 1311 sellist elamisluba.

“Kõik piirarvust üle jäänud taotlused saavad keelduva otsuse. Alternatiiviks on lühiajalise töötamise registreerimine ja viisa alusel Eestis töötamine, mida sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta,” sõnas PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Liis Valk.

Jätkuvalt on võimalik elamisluba taotleda sportlastel ja loomingulistel töötajatel, kellele on piirarvust eraldatud vastavalt 24 ja 25 elamisluba ning ettevõtlusega tegelemiseks, milleks on piirarvu eraldatud 20.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta õppimiseks elamisloa taotlejaid, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, samuti Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Ühendkuningriigi kodanikke. Lisaks ei kuulu piirarvu alla inimesed, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale. Samuti ei kuulu piirarvu alla tippspetsialistid või inimesed, kes asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina. Piirarvu täitumine ei mõjuta ka Eestisse pereliikme juurde tulijate elamisloa taotlemist.

Valitsus kehtestas 2021. aasta sisserände piirarvuks 1315 ja 2020. aastal oli piirarvuks 1314.

Britta Sepp
PPA pressiesindaja
54110169