Valimispäeval on väljas täiendavad politseipatrullid

Valimistega seoses on politsei saanud sadakond teadet võimalikest rikkumistest, näiteks on kahjustatud valimisreklaame ning vihjatud võimalikust mõjutamistest hääletamisel. Politsei kontrollib kõiki vihjeid.

Politsei- ja Piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei sõnul on tavapärane, et valimiseelsel ajal saab politsei rohkem teateid ja vihjeid võimalikest rikkumistest. „Näeme, et inimestel on valimiste aususe ja eetilisuse osas kõrged ootused ning igasugune ebaaus käitumine selle juures riivab inimeste õiglustunnet ning sellest antakse politseile teada,“ rääkis Trei.

Politseile on üle Eesti laekunud vihjeid, et inimesi on mõjutatud andma oma hääl konkreetse kandidaadi poolt või väärkasutatud kellegi dokumenti. Politsei suhtub sellistesse teadetesse tõsiselt ning kõiki vihjeid kontrollitakse.

Üle Eesti on politsei saanud teateid valimisreklaami kahjustamisest ning selle osas on alustatud ka kümmekond süüteomenetlust. „Inimesed ei pruugi endale teadvustada, et tegemist on rikkumisega, millele võib järgneda karistus. Selgitame menetluste käigus välja ka teo motiivid, et saada teada, kas tegemist on huligaanitsemisega või valimisvõitlusega, kus teistele kandidaatidele üritatakse kahju tekitada,“ ütles politseinik.

Menetlused on alustatud nii paragrahvi järgi, mis käsitleb varavastast süütegu väheväärtusliku asja vastu kui ka paragrahvi järgi, mis käsitleb valimisagitatsiooni takistamist.

„Esmakordselt on lubatud valimisreklaami ja –agitatsiooni teha kogu valimisnädala vältel, kaasaarvatud valimispäeval. Paneme kandideerijatele südamele, et nad teeksid seda austades inimeste valimisvabadust, et ükski inimene ei tunneks kohustust anda oma hääl konkreetsele inimesele. Valimisagitatsiooni tohib teha valimisjaoskondade läheduses, kuid tuleb arvestada, et see ei tohi kostuda jaoskonda ega segada sealset tööd ja hääletajaid,“ juhtis Trei tähelepanu.

Valimiste päeval on väljas täiendavad politseipatrullid, kes aitavad vajadusel tagada korda valimisjaoskondade läheduses ning on valmis kiirelt reageerima teadetele võimalikest rikkumistest. „Meie jaoks on väga tähtis, et valimised mööduksid rahulikult ja inimesed saaksid segamatult oma hääle anda,“ ütles Trei.

Ühtlasi juhib politsei tähelepanu, et koroonaviiruse leviku tõttu on avalikes ruumides kohustus kanda kaitsemaski. „Valimisjaoskonnad on samuti avalik ruum ning hääletama minnes palume reeglitest kinni pidada ja kanda maski. Ühtlasi on tähtis, et inimesed, kes on määratud eneseisolatsiooni koroonaviirusesse haigestumise tõttu või on lähikontaktsed, ei läheks valimisjaoskonda kohale, vaid annaksid oma hääle elektrooniliselt. Seda saab teha veel kuni laupäeval kella 20.00,“ ütles politseinik.

Politsei palub vahetutest ja kiiret sekkumist vajavatest rikkumistest teada anda helistades numbril 112.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219