Valitsus pikendas ukrainlaste lühiajalise töötamise võimalust mai lõpuni

Stenbocki maja, 15. märts 2022 - Valitsus võttis täna vastu määruse, millega pikendatakse Ukraina kodanikele lühiajalise Eestis töötamise lubatud aega 31. maini.

Siseminister Kristian Jaani selgitas, et määrusega pikendatakse nende Ukraina kodanike Eestis töötamise õigust, kes ei saa siin ajutist kaitset taodelda, kuna viibisid ja töötasid Eestis enne 24. veebruari, mil Putini režiim tungis nende kodumaale kallale, ja kelle registreeritud lühiajalise töötamise periood on lõppenud või lõppemas. „Neil on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja määrusega lubatakse neil Eestis töötada kuni 31. maini. Selleks ajaks on loodetavasti vastu võetud vajalikud seadusmuudatused, millega sihtrühma töötamisele ei kohaldata välismaalaste seaduses lühiajalise töötamise sätteid,“ rääkis Jaani.

Lisaks sätestatakse, et kui määruse jõustumise ajal on Ukraina kodaniku lühiajalise töötamise registreering kehtiv, siis töötamise jätkamisel sama tööandja juures ei pea lühiajalist töötamist uuesti politsei- ja piirivalveametis registreerima. „Et võimaldada Ukraina kodanikele iseseisev toimetulek Eestis seadusliku viibimise ajal, on mõistlik, et nad jätkavad töötamist, kui neil on Eestis tööandja olemas,“ täpsustas siseminister.

Need Ukraina kodanikud, kelle lühiajaline töötamine on muutunud lubatud aja möödumise tõttu kehtetuks või lõppeb enne määruse jõustumist, peavad tegutsema seni kehtiva korra järgi. „Keegi hätta ei jää, nende tööandjal tuleb lühiajaline töötamine PPA-s lihtsalt uuesti registreerida. Hinnanguliselt on neid inimesi 500,“ ütles Jaani.

Määruse kehtestamiseks annab aluse 11. märtsist rakendatav hädaolukorra plaan. Määrus jõustub kolmapäeval, 16. märtsil.

Lisaks muutis valitsus ajutise piirikontrolli määrust ja laiendas nende inimeste ringi, keda kontrollitakse riiki sisenemisel Eesti-Läti piiril. Seni kontrolliti piiril sujuvama riigipoolse abi pakkumiseks ainult Ukraina kodanikke ja nende perekonnaliikmeid. Edaspidi tehakse piirikontroll kõikidele kolmanda riigi kodanikele, kes lahkuvad sõjalise konflikti tõttu Ukrainast.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo
...