Venemaa ja Valgevene kodanike töötamise ja ettevõtluse piirangud

9. aprillil 2022 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus, millega kehtestati piirangud Venemaa ja Valgevene kodanikele lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa või viisa andmiseks töötamise või ettevõtluse eesmärgil.

Määrusega kehtestati järgnevad sanktsioonid:

  • Venemaa ja Valgevene kodanikele ei anta töötamise, kaugtöö ega ettevõtlusega sh iduettevõtlusega tegelemiseks viisasid
  • Venemaa ja Valgevene kodanikele ei anta töötamiseks ja ettevõtluseks (sh iduettevõtluseks ja suurinvestorile) elamislubasid
  • Venemaa ja Valgevene kodanikele ei registreerita lühiajalist töötamist, välja arvatud juhul, kui isikul on olemas seaduslik viibimisalus Eestis

Kelle suhtes seda sanktsiooni kohaldama hakatakse?

Neile Venemaa ja Valgevene kodanikele, kellel ei ole seaduslikku alust Eestis viibimiseks ja kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist.


Neile Venemaa ja Valgevene kodanikele, kellele taotletakse töötamise või ettevõtluse eesmärgil viisat või elamisluba.

Kas on erandeid, kellele sanktsioon ei kohaldu?

Sanktsioonid ei kohaldu Venemaa ja Valgevene kodanikele muudel alustel viisade andmisele. Venemaa ja Valgevene kodanikele muudel alustel elamislubade andmisele. Venemaa ja Valgevene kodanikele, kes pikendavad elamisluba töötamiseks või ettevõtluseks või kellel on eespool nimetatud elamisluba ja taotlevad uut elamisluba töötamiseks seoses tööandja muutumisega. Venemaa ja Valgevene kodanikele, kellel on registreeritud lühiajaline töötamine ja viibivad Eestis seadusliku viibimisalusega, pikaajalise viisa andmisele.

Mis on sellise sanktsiooni eesmärk?

Sanktsiooni eesmärk on peatada uute viibimis- ja elamisaluste väljaandmine töötamise ja ettevõtluse eesmärgil. Määrus ei puuduta kehtivaid viibimis- ja töötamise aluseid.

Mis saab neist, kel on juba kehtiv viisa, aga kuuluvad selle määruse järgi sanktsiooni alla?

Kõik juba väljastatud viisad kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Kas sanktsiooni alla kuuluvatel inimestel on üleüldse keelatud neid taotlusi esitada?

Sanktsiooni alla kuuluvate isikutel ei ole keelatud taotluste esitamine, aga see on perspektiivitu tegevus, sest igal juhul on otsus negatiivne ja taotluse esitamisega kulutab taotleja üksnes enda aega ja raha.

Mis saab neist, kel on taotlus esitatud ja kes ootavad praegu otsust, ent uue määruse järgi kuuluvad sanktsiooni alla?

Sanktsioonid laienevad ka varem, st enne nende kinnitamist ja jõustamist esitatud taotlustele, mille menetlus seni pooleli.

Kas võtate sanktsiooni all olijatelt vastu D-viisa taotlusi tööks?

Kui Venemaa või Valgevene kodanikul, kes ei viibi Eestis, on kehtiv Schengeni viisa olemas, on tööandjal õigus taotleda lühiajalise töötamise registreerimist ja inimesel õigus taotleda ka D-viisat Eestis. Seda juhul, kui ei esine Eestisse sisenemist välistavad asjaolud või üldisi keeldumise aluseid lühiajalisele töötamisele ja D-viisale.

Kas sanktsioon on ka viibimisaja pikendamisele?

Viibimisaja pikendamisele sanktsioonid ei laiene.