Інформація у зв'язку з війною в Україні

Клопотання щодо міжнародного захисту

фото Інформація для біженців з України www.dopomoga.ee

Підстава для клопотання щодо міжнародного захисту

Іноземці, у тому числі громадяни та жителі України, які побоюються переслідувань на Батьківщині за ознакою раси, національності, релігії, належності до соціальної групи чи політичних переконань, можуть подати клопотання щодо міжнародного захисту. Це також стосується людей, які вважають, що їх повернення в Україну може призвести до серйозної загрози, включаючи застосування смертної кари, катування або принижуючого людську гідність обходження чи застосування покарання, застосування насильства внаслідок міжнародного чи внутрішнього збройного конфлікту.

Документи:

Термін дії міжнародного захисту та його продовження

Біженцю надається посвідка на проживання на 3 роки. Термін дії посвідки на проживання біженця продовжується на кожних 3 роки.

Особі, що отримує додатковий захист, надається посвідка на проживання на 1 рік. Термін дії посвідки на проживання при додатковому захисті продовжується на кожних 2 роки.

Видану біженцю посвідку на проживання ДППО може продовжити на три роки, якщо не зникли обставини, що призвели до видачі посвідки на проживання, та не існує обставин, на підставі яких посвідка на проживання скасовується.

Посвідку на проживання, видану особі, що отримала додатковий захист, ДППО може продовжити на два роки, якщо не зникли обставини, що призвели до видачі посвідки на проживання, та не існує обставин, на підставі яких посвідка на проживання скасовується.

Час провадження клопотання щодо міжнародного захисту

Клопотання розглядається в найкоротший термін, але не пізніше шести місяців з дня надходження клопотання. У виняткових випадках термін може бути продовжений.

Клопотання громадян України розглядаються в прискореному порядку, з метою отримання відповіді протягом одного місяця.

Особа, що подала клопотання щодо міжнародного захисту, єдиною правовою підставою для перебування в Естонії якої є статус претендента на міжнародний захист, не має права працювати в Естонії, доки протягом 6 місяців не буде прийнято рішення щодо її клопотання. Якщо заявник до подання клопотання перебував в Естонії на законних підставах і міг працювати, право на роботу продовжується на час розгляду клопотання про захист.

Місця для подання клопотання щодо міжнародного захисту

Для подання клопотання щодо міжнародного захисту просимо звертатись:

  • Пярну мнт. 139, Таллінн
  • Х. Таммсааре пст. 61, Пярну
  • Вул.Раху 38, Йихві
  • Вул.Рііа 132, Тарту

Додаткову інформацію щодо клопотання щодо міжнародного захисту можна отримати за адресою ...