Jääolud

Registreeri veekogule minek iseteeninduslehel.

Seoses jääolude paranemisega on homsest, 10. veebruarist lubatud maastikusõidukitega väljuda nii Peipsi- , Pihkva kui ka Lämmi järve jääle.

Jalgsi ja maastikusõidukiga võib minna nende veekogude jääle:

 • Peipsi järv
 • Pihkva järv
 • Lämmi järv

Jalgsi võib minna jääle:

 • Pabra järv
 • Vaniku järv
 • Kriiva järv

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

 • Pattina järv

Keelatud on viibida jääl Narva jõe lähtele ja Emajõe suudmele lähemale kui üks kilomeeteri. Teiste jõgede suudmetes on keelatud viibida jääl lähemal kui 200 meetrit suudmest. Keelatud on viibida jääl Piirissaare kagunurgas, Piirissaare idaküljel ning Piirissaare ja mandri vahelisel alal Laaksaarest Meerapaluni.

Lõuna prefektuuri jääolude kaart

Ida prefektuuri jääolude kaart

Et iga kalastaja turvaliselt tagasi kaldale jõuaks, saab õnnetuse ära hoidmiseks teha järgmist:

 • Enne järvele minekut viige end kurssi kehtivate piirangutega, kus kulgeb riigipiir ning tutvuge jooksvalt politsei kodulehel jääoludega. Kehtivate piirangutega ning piirirežiimi ala koordinaatidega saab end kurssi viia nii piiriveekogu.ee rakenduse abil või küsida infot lähimast kordonist;
 • Järvele minnes tuleks kaasa võtta lisaks kalastusvarustusele ja isikut tõendavale dokumendile ka laetud mobiiltelefon, milles on kordoni kontaktnumber. Lisaks tuleks enese turvalisuse tagamiseks kaasa võtta ka navigatsioonivahend, jäänaasklid ning päästevest;
 • Võimalusel ärge minge järvele üksinda. Ühes kaaslastega järvele minekul hoidke üksteise nägemiskaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ja saaksid vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada;
 • Kalastades ei tohiks koguneda seltskonnaga väikesele alale, nii kahaneb jää kandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt 5 meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel;
 • Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumist, kus jäätumine võib olla ebaühtlane ja jääkate keskmisest õhem ning valige teekond, mis võimaldaks liikuda visuaalselt eristataval jääkattel;
 • Kui avastate järvejääl olles mõne ohtliku koha, siis andke sellest kindlasti lähimasse kordonisse teada;
 • Külmarohi ja selle manustamine jätke koduseks tegevuseks kalasaagi kaalumise juurde;
 • Kui kaotate järvel orientatsiooni, võtke viivitamatult ühendust lähima piirivalvekordoniga, et abi võimalikult kiiresti saabuks;
 • Hinnake adekvaatselt oma tervislikku seisundit ning füüsilisi võimeid, et pika vahemaa kõndimise ning kalasaagi kandmisega tervisele liiga ei tehtaks;
 • Kui märkate ohuolukorda sattunud inimest, helistage viivitamatult lähimasse kordonisse ja võimalusel osutage abi, kuid ärge seadke enda elu ohtu.


Jääolude kohta saab infot:
Mustvee kordon 333 1670
Varnja teenistuskoht 333 1690
Mehikoorma teenistuskoht 786 1790
Värska teenistuskoht 786 1780
Narva kordon 333 1580