Ligipääsetavuse teatis

See veebileht kuulub Politsei- ja Piirivalveametile ja me soovime, et www.politsei.ee on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega.

Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek

See veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetel allpool loetletud põhjuste tõttu.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega.

 • Ekraanilugejad loevad listides ette täpid.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

 • Puuduvad video subtiitrid.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.2.2.

 • Puuduvad video sisu sünkroonselt edasi andev tekstiline sisukirjeldus.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.2.3.

 • Puuduvad video sisu sünkroonselt edasi andev helikirjeldus.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.2.5.

 • 200% ja 175% suurenduse juures on "Bürokratt" näha poolikult.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.4 ja 9.1.4.10.

 • 150% suurenduse juures läheb karussellis pikem tekst karusselli kaartide vahetamise nuppude alla.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.10.

 • Teksti vahekauguse muutmine ei mõju "Bürokratt"-ile.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.12.

 • Kopeerimise nupul hoverdades tekkivat teadet ei saa ESC klahviga sulgeda.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.13.

 • Avalehe karusselli ei saa pausile panna.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.2.2.

 • Mobiilivaates liigub fookus avatud menüü alla.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

 • Mobiilis liigub fookus esmalt karusselli peale ning alles siis enne seda olevatele nuppudele.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

 • Bürokratt avatakse isegi kui kasutaja seda ei vali.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

 • Karusselli kaart fokusseeritakse 2 korda.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

 • Alamlehele saab ainult logole vajutades.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.5.

 • Bürokratt vestluskast avaneb iseenesest, kui liikuda klaviatuurifookusega lehe lõppu.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.2.1.

 • Veebileht ei vasta kohustuslikku ligipääsetavuse standardisse EN 301 549 üle võetud WCAG kriteeriumitele.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.6.

 • Veeb ei allu veebilehitseja või kasutaja määratud seadistusele.

  Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.7.  Mittevastavuse kohaselt ei ole kasutajal võimalik brauseri seadistuste kaudu muuta veebilehe kirja suurust, värvust ega fonti, kuna selle tulemusena oleks kasutajal sisu mõistmine raskendatud.
  Alternatiivina on kasutajal võimalik veebilehe sisu suurendada klaviatuuriklahvidega CTRL ja + ning vähendada klahvidega CTRL ja -. Kasutades klahve CTRL ja 0 saab lehe sisu ennistada vaikimisi suurusele. Teine võimalus sisu suurendamiseks või vähendamiseks on hoida all klahvi CTRL ja kerida samal ajal hiire kerimisrulli üles (suurendamiseks) või alla (vähendamiseks).

Kasutusjuhis

Sellelt lingilt saab lugeda täpsemalt, milliseid digiligipääsetavuse funktsioone on võimalik käesoleval veebilehel kasutada: www.politsei.ee/et/juurdepaasetavus

Tagasiside

Me püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.

E-post: ...

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: ...

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneri läbi viidud hindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 01. märts 2024.