Teavita leitud esemest

Kui sa leidsid asja, siis võimaluse korral jäta see sinna, kust sa selle leidsid – eelkõige siis, kui tegemist on piiritletud ruumi või territooriumiga. On väga tõenäoline, et asja kaotaja tuleb seda sinna otsima.

Kui Sa leidsid asja avalikust kohast (näiteks pargist, tänavalt, bussipeatusest jms) ja sa tunned, et asja omanikuni tagasi toimetamine on tõenäolisem, kui asi on Sinu või politsei valduses, või asja leiukohta jätmine on muul põhjusel ebamõistlik (näiteks ilmastikutingimuste tõttu), siis võid Sa leitud asja kuni omaniku leidmiseni enda kätte hoiule võtta.

Asja enda kätte võtmisel oled Sa kohustatud leitud asjast teavitama asja omanikku, kui ta on Sulle teada.

Kui leitud asja väärtus on hinnanguliselt 50 eurot või rohkem ning asja omanik või kaotaja ei ole Sulle teada, siis oled Sa kohustatud asja leidmisest teavitama ka politseid e-postiaadressil ...

Politseile saadetavasse kirja märgi palun järgmine info:

  • millisel kuupäeval ja kust kohast (aadress) Sa asja leidsid
  • leiu võimalikult detailne kirjeldus ja võimalusel foto
  • elektroonikaseadme puhul võimalusel ka asja seerianumber, mobiiltelefoni puhul IMEI kood ja SIM kaardil olev number
  • oma isikuandmed, mida Sa lubad politseil asja omanikule edastada (oma nimi, telefoni number või e-posti aadress)

Võimalusel võtab politsei asja omanikuga ühendust, edastab talle Sinu poolt märgitud kontaktid ning saate seejärel kokku leppida leitud asja üleandmises.

Kui Sa leidsid asja ühistranspordist, sh taksost, siis pead Sa leiu viivitamata üle andma ühistranspordi juhile või taksojuhile. Kui Sa leidsid asja kauplusest, mõnest büroohoonest, avalikust asutusest või kortermaja trepikojast, pead Sa asja viivitamata üle andma nt kaupluse või hoone infolauda, hoone valdajale või omanikule, või politseile.

Sa võid avalikust kohast leitud väärtusliku (üle 50 eurose) asja üle anda ka politseile. Sellisel juhul palun too see Sinule lähimasse politseijaoskonda või konstaablipunkti. Leiu üleandmisel politseile vabaned Sa oma leidja kohustustest, leidja õigused lähevad üle politseile ning Sul ei säili õigust leiutasule, tehtud kulutustele ega leiu omandamisele.

Sa võid leitud asja oma käes hoida, seda ei pea politseile üle andma, kuid asja peab hoidma selle säilimist tagaval viisil. Kui Sa oled väärtuslikust leiust politseid teavitanud ning asja omanikku ei ole aasta jooksul teavitamisest arvates kindlaks teha õnnestunud, siis omandad Sa asja. Kui asja omanik tuvastatakse, siis on Sul kohustus asi omanikule tagastada, kuid Sul on õigus asja omanikult nõuda leiutasu ning asja hoidmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Kui te omavahel leiutasus ja kulutuste hüvitamises kokkuleppele ei jõua, peab leidja asja tagastama, kuid hüvitiste osas on õigus pöörduda kohtu poole.

Väärtuslikust asjast politsei teavitamine on kohustuslik!

Leitud asja oma kasutusse võtmine või müümine (v.a seadusega ettenähtud korras) on karistatav!