Eestis viibivad välismaalased ei pea Eestist lahkuma, kui koju minek on takistatud

Välismaalastel, kellel oli 12. märtsi seisuga seaduslik alus Eesti viibimiseks ja kellel on takistatud koju tagasipöördumine, on seaduslik alus Eestis ajutiselt edasi viibida. PPA-le viibimisaja pikendamise taotlust esitada ega PPA teenindussaali tulla pole vaja.

Seoses eriolukorraga Eestis tegi Politsei- ja Piirivalveamet välismaalasi puudutavaid ümberkorraldusi. „Selleks, et välismaalased ei peaks ükshaaval PPA-le viibimisaja pikendamise taotlust esitama, anname neile automaatselt õiguse Eestis ajutisel edasi viibida,“ rääkis PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk.

Need välismaalased, kelle elukohariiki tagasipöördumine ei ole takistatud, peavad enne viibimisaluse lõppu Eestist lahkuma.

Samuti peatatakse tänasest, 16. märtsist ajutiselt kõik rändemenetlused. „PPA rakendab ressurssi viiruse leviku tõkestamiseks, mistõttu ei menetleta ajutiselt viisade, viibimisaja pikendamise, elamislubade, elamisõiguste ja lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi. Uusi taotlusi võetakse küll vastu, kuid otsuseid nende suhtes ei tehta,“ sõnas Valk.

PPA soovitab taotluste esitamisega oodata kuni eriolukorra lõppemiseni. Äärmisel juhul saab viisa ja elamisloa taotlusi esitleda PPA teeninduses. Kui tegemist on korduva elamisloa taotlusega siis võib selle esitada posti teel „Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060“ või e-posti teel .... Lühiajalise töötamise taotlusi saab esitada politsei iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee.

Lisainfot küsi migratsiooninõustajalt telefonil 612 3500 (E-R 9.00-15.00) või e-maili teel ...

Teavet eriolukorra kohta leiad: https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord

Üldkorralduste dokumendid:


Britta Sepp
PPA pressiesindaja
612 4054
5411 0169
...