Kontrollreid Kagu-Eesti erinevatesse ettevõtetesse paljastas poolsada ebaseaduslikult riigis töötavat välismaalast

Selle nädala vältel kontrollisid Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud erinevaid Võru- ja Valgamaa ettevõtteid tuvastamaks, kas seal töötavatel välismaalastel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kontrollkäik kolme erineva ettevõtte territooriumile paljastas, et poolesaja välismaalase lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt politsei- ja piirivalveametis registreeritud ning lisaks tuvastati, et kontrollitutest neli välismaalast viibis riigis seadusliku aluseta.

Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Tauno Tammik rääkis, et piiriametnikud viisid selle nädalal kolmel päeval Kagu-Eestis läbi kontrollaktsiooni, mille eesmärgiks oli kontrollida, kas Eestisse tööle saabunud välismaalastel on seaduslik alus siin töötamiseks ning viibimiseks. „Esmaspäeval ja kolmapäeval kontrollisime kahte Võrumaal tegutsevat ettevõtet, kus kontrollisime kokku kolme juriidilist ja 38 füüsilist isikut ning tuvastasime, et 37 välismaalase lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt politsei- ja piirvalveametis registreeritud. Lisaks avastasime, et neljal kontrollitud välismaalasel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks. Seaduste vastu eksinud välismaalastele aga ka registreeringuta töötamist võimaldanud tööandjale määrati rahatrahvid. Lisaks koostati seadusliku aluseta riigis viibinutele ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kehtestati pooleks aastaks riiki sissesõidukeeld,“ kirjeldas kontrollaktsiooni läbiviinud politseileitnant Tammik.

Ta lisas, et ka eile, 26. novembril kontrollisime üht päikesepaneelide paigaldamisega tegelevat ettevõtet Valgamaal ning sealtki avastasime, et kõik 13 seal töötavat välismaalast ei olnud oma lühiajalist töötamist nõuetekohaselt PPAs registreerinud. “Välismaalase seaduse rikkumise eest määrati neilegi rahatrahvid,“ lisas Tammik. Ta rõhutas, et informatsioon ettevõtete kohta, kes on võimaldanud või võimaldavad registreerimata töötamist on edastatud ning edastatakse ka edaspidi Maksu- ja Tolliametile ning Tööinspektsioonile.

„Kuivõrd pisteliste kontrollkäikude tulemused on olnud murettekitavad, siis on piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud oma tegevusi välismaalaste töötamise ja riigis viibimise osas sihipärastanud ning kontrolltegevuste mahtu olulisel määral suurendanud. Üheltpoolt võimaldab sihipärastatud ning sagedasem välistööjõudu palkavate ettevõtete väisamine nendeni viia olulist informatsiooni ning valdkonnaga seotud teadmist, teisalt võimaldavad taolised kontrollkäigud tuvastada ka toimepandud rikkumisi ning neile operatiivselt reageerida,“ kirjeldas piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht.

Piirivalveametniku sõnul tehakse sarnaseid kontrolle erinevatesse välismaalasi tööle värvanud ettevõtetesse üle Eesti ning taoliseks külaskäiguks peavad olema valmis kõik firmad, kes välistööjõudu kasutavad. Tammiku sõnul on tänavu näiteks ainuüksi Lõuna prefektuuris ette võetud 92 taolist kontollkäiku, mille raames on kontrollitud 232 tööandjat ning 851 töötajat. Lühiajalise töötamise nõudeid rikkunud välismaalaste osas on alustatud 82 süüteomenetlust, milles määratud rahatrahvid on seni jäänud umbes 100 euro kanti. Enamasti töötavad Eestis lühiajaliselt Ukrainast ja Valgevenest pärid kodanikud, kes teevad peamisel ehitus- ja metallitöid, vähesemal määral ka põllumajanduses tarvilikke töid.

„Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis näiteks viisa või viisavabaduse alusel ja kelle töötamine on enne tööleasumist politsei- ja piirivalveametis registreeritud,“ rõhutas Tammik ja lisas, et vajadusel välismaalaste Eestis viibimise ja töötamise osas küsida nõu Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajate infonumbrilt 6123500 (E-R 09.00 – 15.00). Samuti võib tekkinud küsimuste korral pöörduda e-posti teel ... või otsida lisainfot politsei kodulehelt.

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja
59125457