Migratsiooninõustajad

Nõustajate peamiseks eesmärgiks on toetada välismaalaste Eestisse elama asumist ning olla partneriks tööandjatele, ettevõtjatele, õppeasutustele ning teistele osapooltele, kes välismaalasi Eestisse kutsuvad. Vajadusel saab nõustajaid kutsuda koolitustele ja infopäevadele. Nõustajad töötavad eesti, inglise ja vene keeles. Teenus on tasuta.

Kontaktid ja tööajad

Nõustame telefoni, emaili, Skype kõne ja vahetu kohtumise teel. Nõustajaga kohtumise või Skype videokõne aeg lepi eelnevalt kokku.

Telefon: 612 3500 (E-R 9.00-15.00)
E-post: ...
Skype: EstonianPolice_MigrationAdvice

Eelnevalt kokkuleppimisel on võimalik nõustajatega kohtuda Tallinnas ja Tartus.

Ootame nõustamisele välismaalasi, kes soovivad Eestis:

  • elada
  • töötada
  • tegeleda ettevõtlusega
  • tegeleda teadusega
  • õppida

Ootame nõustamisele ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ja inimesi, kes soovivad välismaalasi:

  • Eestisse kutsuda
  • tööle võtta
  • Eestisse õppima kutsuda

Euroopa Liidu lipp

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium