Migratsiooninõustajad

Nõustajate peamiseks eesmärgiks on toetada välismaalaste Eestisse elama asumist ning olla partneriks tööandjatele, ettevõtjatele, õppeasutustele ning teistele osapooltele, kes välismaalasi Eestisse kutsuvad. Vajadusel saab nõustajaid kutsuda koolitustele ja infopäevadele. Nõustajad töötavad eesti, inglise ja vene keeles. Teenus on tasuta.

Kontaktid ja tööajad

Nõustame telefoni, emaili, veebinõustamise ja vahetu kohtumise teel. Nõustajaga kohtumise või veebinõustamise aeg lepi eelnevalt kokku.

Telefon: 612 3500 (E-R 9.00-15.00)
E-post: ...

Eelnevalt kokkuleppimisel on võimalik nõustajatega kohtuda Tallinnas ja Tartus.

Ootame nõustamisele välismaalasi, kes soovivad Eestis:

  • elada
  • töötada
  • tegeleda ettevõtlusega
  • tegeleda teadusega
  • õppida

Ootame nõustamisele ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ja inimesi, kes soovivad välismaalasi:

  • Eestisse kutsuda
  • tööle võtta
  • Eestisse õppima kutsuda

Euroopa Liidu sinine lipp kollaste tähtedega ja kolme lõviga Siseministeeriumi logo

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium