Vihje saatmine

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:


Põhja prefektuur

narkovihjed: 6124465

inimkaubandus: ...

Lõuna prefektuur

...

narkovihjed: ...

Ida prefektuur

...

narkovihjed: ...

Lääne prefektuur

...

E-residendi digi-ID väärkasutused

...

7308741

Majanduskuritegude vihjed

6124333

...

Korruptsioon

...

6123657

Küberkuriteod

...

Organiseeritud kuritegevus

...

Teavita politseiniku ebaväärikast ja seadusevastasest käitumisest

...

Migratsioonireeglite rikkumised ja välismaalastega seotud vihjed politseile

...