Vihje saatmine

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:


Põhja prefektuur

...

liiklusvihjed: ...

narkovihjed: 6124465

inimkaubandus: ...


Lõuna prefektuur

...

narkovihjed: ...


Ida prefektuur

...

narkovihjed: ...


Lääne prefektuur

...

E-residendi digi-ID väärkasutused

...

7308741

Majanduskuritegude vihjed

6124333

...


Korruptsioon

...

6123657


Küberkuriteod

...

Organiseeritud kuritegevus

...


Infotelefon 6123000 võtab vastu teateid liiklusohtlikest olukordadest.