Vihje saatmine

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:


Põhja prefektuur

pohja.vihje@politsei.ee

liiklusvihjed: pohja.lmt@politsei.ee

narkovihjed: 6124465


Lõuna prefektuur

louna.vihje@politsei.ee

narkovihjed: louna.narkovihje@politsei.ee


Ida prefektuur

ida.vihje@politsei.ee

narkovihjed: ida.narkovihje@politsei.ee


Lääne prefektuur

4446555

laane.vihje@politsei.ee

narkovihjed: 4446660

E-residendi digi-ID väärkasutused

eresident@politsei.ee

7868741

Majanduskuritegude vihjed

6124333

majanduskuritegu@politsei.ee


Korruptsioon

korruptsioonivihje@politsei.ee

6123657


Küberkuriteod

cybercrime@politsei.ee

Organiseeritud kuritegevus

orkbvihje@list.politsei.ee


Infotelefon 6123000 võtab vastu teateid liiklusohtlikest olukordadest.