Piiriveekogudele võib paiguti minna jalgsi

Piiriveekogudele on kohati tekkinud piisavalt paks jääkate, mistõttu võivad kalurid nüüd paiguti jalgsi jääle minna.

Nii on alates 21. detsembrist lubatud minna jalgsi Lämmi- ja Pihkva, Vaniku, Pabra ja Kriiva järve jääle. Samuti võib minna Jõgeva- ja Tartumaa piires jalgsi Peipsi järve jääle, kuid seda vaid kuni 3 kilomeetri kaugusele kaldast. Mujal ei ole Peipsi jääolud veel piisavalt head ning seetõttu ei tohi seal veel ei jalgsi ega sõidukitega järvejääle minna. Smolnitsa küla ja Narva jõe lähte vahelisel alal on Peipsile minek keelatud.

Endiselt on keelatud väljuda Pattina järve jääle nii sõidukitega kui jalgsi. Vältida tuleks lähenemist ka Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit, kuna neis kohtades on jää ohtlikult õhuke.

Jalgsi võib minna nende veekogude jääle:

  • Peipsi järv (ainult Jõgeva- ja Tartumaa piires kuni 3km kaldast)
  • Pihkva- ja Lämmijärv
  • Vaniku järv
  • Pabra järv
  • Kriiva järv

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

  • Narva veehoidla
  • Pattina järv
  • Narva jõgi

Kehtivate jääoludega saab tutvuda lähemalt siin.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403