Piiriveekogule minek registreeri iseteeninduses või SMS-ga

Alates 20.12.2021 soovitab PPA kasutada inimestel piiriveekogule mineku ja tagasi tuleku registreerimiseks iseteeninduse veebilehte või SMS-ga registreerimist.

Iseteeninduse kaudu registreerimiseks tuleb külastada veebilehte www.piiriveekogu.ee, kus esmakordselt tuleb luua endale kasutajakonto, misjärel saab iga kord lehele sisse logides mugavasti teatada piiriveekogule minekust ja tagasitulekust.

SMS-ga registreerimiseks tuleb esmakordselt luua endale kasutajakonto veebilehel www.piiriveekogu.ee, misjärel tuleb iga kord saata lühisõnum numbrile +372 57 00000 1. Piiriveekogule minnes tuleb saata antud numbril tekst "Algus" või "A" ning piiriveekogult tagasi tulles tekst "Lopp" või "L". Teksti kirjutamisel tuleb kasutada ladina tähestikku.

Kordoni numbrile helistajat teavitab edaspidi automaatvastaja võimalusest registreeruda piiriveekogule iseteeninduses või SMS-i teel. Kui inimene ei leia siiski võimalust iseteeninduse kasutamiseks, registreerib tema piiriveekogule mineku või tagasituleku piirivalvur nagu see varasemalt on olnud. Iseteenindus on piiriveekogule minejatele siiski kiirem ja mugavam lahendus, kui kõnejärjekorras ootamine ja oma piiriveekogule mineku või tagasituleku registreerimine telefonitsi. Mida pikem on kõnejärjekord registreerimiseks, seda kauem peavad ootama piirivalvurite abi vajavad inimesed, kus iga viivitatud minut võib kellegi jaoks olla elu ja surma küsimus.
Piiriveekogule minek on reguleeritud Riigipiiri seadusega, mis ütleb, et peab registreerima veesõiduki ja muu transpordivahendiga Narva jõele, Narva veehoidlale, Lämmi- ja Pihkva järvele, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvele või nende jääle mineku ning sealt tagasituleku. Samuti peab registreerima veesõiduki ja muu transpordivahendiga Peipsi järvele või selle jääle mineku kaugemale kui üks kilomeeter kaldast ning sealt tagasituleku.