PPA ja Merko allkirjastasid piiriehituse lepingu

12. mail allkirjastasid PPA, AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööde lepingu. PPA peadirektor Elmar Vaher sõnas, et politsei- ja piirivalveamet on üle viie aasta valmistanud ette maismaapiiri ehituse programmi arvestades Eesti ja teiste EL riikide piirivalve parimat kogemust ning nüüdisaegset arusaama piiriturvalisuse tagamisest. „Piiri puhastamise, tähistamise ja projekteerimise kõrval on ehitustööde lepingu sõlmimine tähtis vahefiniš jõudmaks reaalse ehitustegevuse peatse alguse, suurema piiriturvalisuse ja Eesti julgeoleku suunas,“ märkis Vaher.

AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et kagupiiri taristu valmimine eeldab ülitäpset planeerimist nii tulemuse kui tööprotsessi mõttes. „Piirialaga kaasnevad erisused, pinnaseolud ja ligipääsude vähesus töömaale muudavad projekti väljakutsuvaks, aga seda innustavam on Eestile niivõrd olulist rajatist ehitada,“ sõnas Volkov.

„Piirivalve tugevdamine on valitsuse üks prioriteet ja mul on hea meel tõdeda, et koalitsioonilepingusse kirjapandu hakkab realiseeruma,“ ütles siseminister Mart Helme. „Piiriehituslepingu allkirjastamine on oluline samm selles suunas, et ehitustegevus idapiiril saaks võimalikult kiiresti alata,“ lisas Helme.

Kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööd kulgevad 23,5 kilomeetrisel kitsal piirilõigul Võrumaal alates Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktinist 3,5 kilomeetrit põhja pool asuva Tserebi küla Vanigõjärve lõunakaldani. Mullu suvel otsustas valitsus piiritaristu elemente osaliselt vähendada. Nii jäeti projektist välja liivariba ja loomatõkkeaed, ühtlasi otsustati patrullrada kohati kitsendada ning jätta läbitavaks kergtehnikaga. Ehitushange ei hõlma seiretehnikat ega IT-lahendusi, mis on plaanis hankida eraldi pärast taristu valmimist.

Maismaapiiri ehitus jagati mitmeks etapiks, et tagada pakkujatele hankes osalemiseks võrdsemad võimalused ning kindlustada, et tööd oleks ühele ehitajale jõukohased, jääks plaanitud ajaraami sisse ning tulemus saaks kvaliteetne ehk võimaldaks piiriturvalisust kõrgel tasemel tagada ka kümnete aastate möödudes. Kui esimeses piirilõigus on tööd alanud, jätkatakse järgmiste piirilõikude ehitushangete ettevalmistamise ja väljakuulutamisega.

Praeguse prognoosi kohaselt kulub 23,5 kilomeetrile piiritaristu väljaehitamiseks hinnanguliselt kuni kolm aastat ning ligi 20 miljonit eurot. Lisaks on tänaseks investeeritud umbes 25 mln eurot selleks, et projekteerida maismaapiir, rajada katselõigud, paigaldada maismaale piirimärgid, Peipsi järvele veemärgid ning Narva jõele täiendavad seirepositsioonid.

Lisainfo piiriehitusest: https://www.politsei.ee/et/juhend/piiriehitus

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403