Piiriehitus

Mis see on?

Piiriehitus on Eesti seni üks suurimaid turvalisus-, julgeoleku- ja ehitusprojekte selle nimel, et inimestel oleks Eestis turvaline elada.

PPA jaoks on piiriehituse programm kõige mahukam ja prioriteetsem arendusprojekt, mille ettevalmistamise ja läbiviimisega tegeleb vastav projektimeeskond. Kaasatud on riigi parimad ja rahvusvahelised eksperdid ning arvesse on võetud teiste Euroopa riikide kogemusi piiriturvalisuse tagamisel.

Eesmärk

Idapiir on 338 kilomeetrit pikk ning sellest 135 kilomeetrit paikneb raskesti läbitaval maastikul ja metsasel alal, mis aga ei takistada ebaseaduslike piiriületuste toimepanemist. Küll aga raskendab piirivalvurite operatiivset reageerimist piirisündmuste korral. Olgugi, et piiririba on tänaseks suuremast võsast puhastatud ja Eesti piiripostid paigaldatud, on välispiiri kilomeetreid nii piisavalt palju, et üksnes inimsilm igat meetrit valvata ja jälgida ei jõua ning vaja on kaasaegset tehnilist tuge.

Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone ehk idapiiri arendustegevused hõlmavad ehitustööde kõrval kogu välispiiri katmist kaasaegsete seire- ja valvesüsteemidega. Tulevikus annab see paremad võimalused tõkestada ebaseaduslikke piiriületusi ja rännet, takistada inimkaubandust, peatada piiriülese salakaubanduse. Seire- ja valvesüsteemide kogutud info võimaldab igale juhtumile reageerida reaalajas. Muuhulgas saab seda teavet kasutada tõendusmaterjalina nii ebaseaduslike või tahtmatute piiriületuste puhul, salakaubaveo, inimkaubanduse või muude piiriüleste kuritegude uurimisel.

Lisaväärtus

Julgeoleku kõrval tõstab piiriehitus ka kohalike elanike elukvaliteeti, kuivõrd piiriäärsetele aladele rajatud ligipääsuteid saavad vajadusel kasutada ka kohalikud ja külalised. Kuivõrd piiriäärsele alale rajatakse elektri liitumispunktid ja alajaamad ning osa elektriliinist on toodud piirkonda, kus see varem täielikult puudus, annab see ka kohalikele võimaluse oma elektrivarustatust parendada. Lisaks pakub piiriehitustööde käigus renoveeritud Vaniku järv nüüd võimalusi nii kohalikele kui külalistele vaba aja veetmiseks.

Idapiiri ehitustegevus Eesti-Venemaa vahelisel kontrolljoonel jaguneb kolmeks suuremaks lõiguks:

  • Narva jõe arendustegevused (76,7 km)
  • Peipsi järvistu arendustegevused (126,3 km)
  • Maismaapiiri arendustegevused (135,6 km)

Katselõikude valmimise, projekteerimistööde, geoloogia- ja geodeesiauuringute järel selgines 2018. aastal, et kavandatud mahus maismaapiiri väljaehitamine maksab hinnanguliselt umbes 190 mln eurot. Iga maismaapiirilõigu ehitamise täpne hind selgub lõplikult aga konkreetsete ehitushangete tulemusel.

Piiriolukord enne piiriehitust

Olukord enne piiriehitust

Olukord enne piiriehitust

Piiriolukord piiriehituse järel ja katselõigu eeskujul

Piiriolukord katselõigu eeskujul