Piiri tähistamine

Maismaal EV piiriposti juures viibimine on piirirežiimi rikkumine!

Riigipiiri läheduses liikudes, jälgi viitasid ja märke enda ümber ja veendu, et sa ei rikuks seadust ning tagatud oleks õiguskuulekus ning ohutus.

Maismaa:

  • Politseil on õigus piirata isikute liikumist ja viibimist riigipiiri lähedasel alal
  • Politseil on õigus teostada isikute dokumentide kontrolli riigipiiri läheduses, vajadusel toimetada ametiruumidesse
  • Piiririba vahetus läheduses on piirirežiimi tähistavad hoiatusmärgid, millest edasiliikumine või viibimine piiriposti juures on keelatud
  • Piirikontrolli taaskehtestamisel sisepiiril (nt Eesti-Läti riigipiirl) kehtivad välispiiri ületamise nõuded (vt Riigipiiri seadus §11 3)

Piiri tähistamine maismaal

Pildid Eesti maismaapiiri postidest

Piiriveekogul:

Ujuvvahendite liikumine Narva jõel ja Narva jõe lähtesse Peipsi järvest, samuti Lämmijärvest Pihkva järve on lubatud mööda pealaevateed. Ujuvvahendid võivad läheneda välispiirile (st riigipiirle) ujuvahendil:

  • Peipsi järvel kuni 200 meetri
  • Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel kuni 50 meetri ning
  • Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvel kuni 20 meetri kaugusele

Kalapüük ja jääl viibimine on lubatud välispiirist

  • Narva jõel, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvel kuni 20 meetri
  • Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel kuni 50 meetri ning
  • Narva lahel ja Peipsi järvel kuni 200 meetri

Viibimine Narva jõe kuivsängis alates veehoidla tammist kuni raudteesillani on keelatud

Viibimine Narva jõel, Narva veehoidlal, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvel ning seal asuvatel väikesaartel ajavahemikul pool tundi pärast päikese loojumist kuni pool tundi enne päikesetõusu on politsei loata keelatud

Registreeri piiriveekogule minek lähimas kordonis, küsi lisa informatsiooni ja teavita piiriveekogult tagasitulek

Peipsi järvele või selle jääle mineku kaugemale kui üks kilomeeter kaldast ning sealt tagasituleku peab registreerima kordonis

Piiri tähistamine piiriveekogul

Pildil Eesti riigipiiri tähised veekogudel