Värska ja Saatse teelõik

Värska-Saatse teelõigul on erisused kahes eraldi paiknevas teelõigus ehk nn väikse ja suur „Saatse saabas“ (vt kaarti). Eesti poolt VF territooriumile sisenemisel on paigaldatud vastavasisulised teavitussildid, mis juhivad tähelepanu, et edasi liikumisel sisenetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile ja sõidukite peatumine ning jalgsi läbikäik 1 km ulatuses on keelatud st:

  • sõidukid võivad peatumata läbida VF territooriumi. Transpordivahendiks loetakse mootorratast, mopeedi ja jalgratast (va tõukeratas). Jalgsi ei ole lubatud neid lõike läbida.
  • VF piirivalvel on õigus teostada nendel aladel patrulltegevust ja jälgida ülalmainitud tingimuste täitmist.
  • Õiguslikult on VF õigus peatada nende riigi territooriumit läbiv sõiduk.
  • Juhul kui tehnilistel põhjustel tuleb transpordivahend peatada (ei ole võimlik liikumise jätkamine) mitte autost väljuda ja viivitamatult teavitada Saatse kordonit ning kuni edasiste korraldusteni oodata autos nende saabumist.

Kasulik info:

Skeem riigipiiri kulgemisest Värska ja Saatse teelõigul