Piiriehitus

Piiriehituse hange

Kagupiiri esimese etapi ehitustööd

2020. aasta mais sõlmisid PPA, AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööde lepingu. Ehitustööd kulgevad 23,5 kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal alates Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Esmajärjekorras alustati piiriehitustöid just sel maismaalõigul, kuna ohuhinnangute järgi on tegu kõige problemaatilisema piirilõiguga. Prognoosi kohaselt on ehitustööde lõpp 2023. aastal ning ehituslepingu maksumus ligi 20 miljonit eurot.

Pilt Eesti kagupiiri kaardist

Joonis / esimese etapi (23,5km) ehitustööd Võrumaal

Kagupiiri teise etapi ehitustööd

2021. aasta mais sõlmisid PPA, AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra kagupiiri taristu teise etapi ehitustööde lepingu. Ehitustööd kulgevad 39,5 kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal Tserebi ja Võmmorski külade vahele jääval piirilõigul. Prognoosi kohaselt on ehitustööde lõpp 2025. aastal ning ehituslepingu maksumus ligi 18 miljonit eurot, kuna antud piirilõigus on maastik oluliselt kergem võimaldades kokkuhoidu näiteks pontoonteede arvelt.

Pilt Eesti kagupiiri kaardist

Joonis / teise etapi (39,5km) ehitustööd Võrumaal

Jooksvalt jätkab PPA kõigi järgmiste piirilõikude ehitushangete ettevalmistamist ja väljakuulutamist. Nimelt otsustati erinevaid võimalusi kaalununa, et maismaapiiri ehitus jagatakse mitmeks etapiks. Nii tagatakse pakkujatele hankes osalemiseks võrdsemad võimalused ning kindlustatakse, et tööd oleks ühele ehitajale jõukohased, jääks plaanitud ajaraami sisse ning tulemus saaks kvaliteetne ehk võimaldaks piiriturvalisust kõrgel tasemel tagada ka kümnete aastate möödudes.

Eesti välispiiri taristu väljaehitamist rahastatakse riigieelarvest ja seiretehnika soetamist välisvahenditest.


Video: olukord maismaapiiril enne piiriehitust


Video: olukord maismaapiiril pärast piiriehitust