Piiriehitus

Piiriehituse hange

Kagupiiri esimese etapi ehitustööd

31. jaanuaril 2019 kuulutas PPA välja kagupiiri esimese etapi ehitustööde hanke. Piiriehitus hõlmab patrulltee ja ligipääsuteede rajamist, viivitusaia ja ulukitara, liivariba, elektrivarustatuse, andmeside ning kanalisatsiooni väljaehitamist (välja arvatud seire- ja valvetehnika).

Kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööd hõlmavad 23,5 km pikka piirilõiku, mis kulgeb Võrumaa piirialadel: Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Ohuhinnangute järgi on tegu kõige problemaatilisema piirilõiguga, kus esineb keskmisest enam piirivahejuhtumeid.

Joonis 1: kagupiiri ehitustööde esimene etapp hõlmab piirilõiku kolmikpunktist Luhamaa piiripunktini

Kui hange kulgeb edukalt, selgitab komisjon eeldatavasti 2019 märtsiks pakkujad, kes läbisid kvalifitseerimisvooru. Nõuetele vastavad pakkujad saavad seejärel pakkumise lõplikuks vormistamiseks ligipääsu kagupiiri taristu ehitamise põhiprojektile. Eeldusel, et hange sujub tõrgeteta, jõutakse parima pakkujaga lepingu sõlmimiseni eeldatavasti 2019. aasta sügisel ning ehitustöödeni hiljemalt 2020. aasta alguseks, kui ilmastikuolud seda võimaldavad.

Erinevaid võimalusi kaalununa otsustati, et maismaapiiri ehitus jagatakse mitmeks etapiks. Nii tagatakse pakkujatele hankes osalemiseks võrdsemad võimalused ning kindlustatakse, et tööd oleks ühele ehitajale jõukohased, jääks plaanitud ajaraami sisse ning tulemus saaks kvaliteetne ehk võimaldaks piiriturvalisust kõrgel tasemel tagada ka kümnete aastate möödudes. Kui esimeses piirilõigus on tööd alanud, jätkatakse jooksvalt järgmiste piirilõikude ehitushangete ettevalmistamise ja väljakuulutamisega.


Video: olukord maismaapiiril enne piiriehitust


Video: olukord maismaapiiril pärast piiriehitust