Piiriehitus

Välja ehitatud piir

Kagupiiri esimese etapi ehitustööd

Asukoht: Kagupiiri esimese etapi ehitustööd kulgesid 23,5 kilomeetri pikkusel piirilõigul Võrumaal alates Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Esmajärjekorras alustati piiriehitustöid just sel maismaalõigul, kuna ohuhinnangute järgi on tegu kõige problemaatilisema piirilõiguga.

Ehitaja: Hanke võitis AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra ühispakkumus.

Ehituse kestus: ehitustöid tehti ajavahemikul 12.05.2020-16.06.2022 ning tööd said soodsate ilmaolude toel valmis kahe aastaga olgugi, et töödeks nähti esiti ette kolm aastat.

Maksumus: kui algselt oli ehituseks ette nähtud kuni 20 miljonit eurot, kujunes lõplik maksumus ligi miljoni euro võrra väiksemaks (15,74 mln eurot + KM). Maksumus on arvestatud seiresüsteemideta, mis hangitakse eraldi.

Video: Nii näeb välja kaasaegne piir pärast esimese etapi ehitustööde valmimist.

 

 

 

Huvitavaid fakte esimese välja ehitatud piirilõigu kohta:

  • Kagupiiri esimest lõiku oli keeruline rajada, kuna maastik sel lõigul on väga vahelduv: turbasoost liivaküngasteni. Turba paksus on kohati isegi üle 5 meetri.
  • Rabadest üleminekuks kasutati erievaid tehnoloogiaid, pinnasetekstiile, ülekoormamist, liivakottidega täitmist. Kokku veeti piirialale umbes 11 000 koormat liiva ja kruusa
  • Sügavamates rabalaugastes kasutati raudbetoonist ujuvpontoone, mis võimaldavad piirivalvuritel pääseda sõidukitega kiiresti sinna, kuhu varem pääses vaid jalgsi.
  • Pontoonteed kasutati ka Kriiva järvest ülemineku ehitamiseks. Kokku on esimeses lõigus 644 pontooni.
  • Piiriületusi aeglustab viivitustara, mis annab piirivalvuritele väärtuslikku lisaaega piirivahejuhtumitele reageerimiseks. Viivitusaia kinnitamiseks kulus 112 400 kinnituspolti.
  • Ehituse käigus parendati kohalikke teid ja kaasajastati ümberkaudset elektrivõrku. Lisaks pakub piiriehitustööde käigus renoveeritud Vaniku järv võimalust vaba aja veetmiseks.
  • Üheks maamärgiks välja ehitatud piiri lähistel on RMK puhkekohas olev „seeneke“ ehk endine bussiootamise varjualune, mis oli ajahambast väga puretud. Ehitaja otsustas omast initsiatiivist ja vahenditest selle asemele kohalikele uue ehitada.

 

Välja ehitatud piir