Töötamise elamisloa taotlemiseks saab aega broneerida 23. novembrist

23. novembrist saab hakata detsembriks ja jaanuariks aegu broneerima elamisloa taotluste esitamiseks 2021. aasta sisserände piirarvu alusel. Kalender avaneb 23. novembril kell 8 ja korraga avanevad broneerimisajad detsembriks ja jaanuariks.

PPA-s elamisloa taotluse esitamiseks tuleb broneerida aeg kodulehel https://broneering.politsei.ee/.

2021. aasta sisserände piirarv ei ole veel kehtestatud, kuid eelnõu on läbinud kooskõlastusringi. Tööandjatel soovitame jälgida Vabariigi Valitsuse ja siseministeeriumi pressiteateid sisserände piirarvu kehtestamise ja jaotamise kohta. Info aja broneerimise võimalustest edastas PPA ka kõigile migratsiooninõustajate uudiskirjaga liitunud tööandjatele.

Välismaalastel, kes soovivad taotleda töötamise elamisluba 2021. aastaks, palume taotluse esitada PPA teenindustes ja välisesindustes mitte varem kui selle aasta detsembris.

Oluline info tööandjatele ja tööle saabuvatele välismaalastele:

  • Esmase elamisloa taotluse esitamine ei anna välismaalasele õiguslikku alust riigis viibimiseks. Kui välismaalase viisa või muu viibimisalus lõppeb enne, kui elamisloa taotluse suhtes on tehtud otsus, tuleb välismaalasel Eestist lahkuda ja oodata otsust oma koduriigis. Sellisel juhul võib olla ka vajadus teavitada PPA-d ja muuta taotluses elamisloakaardi kättesaamise kohta juhul, kui esialgu märgiti dokumendi kättesaamise kohaks Eesti.
  • Broneering on välismaalasele elamisloa taotluse esitamiseks kohustuslik – broneering ei ole mõeldud tööandjale.
  • Broneering on mõeldud vaid sellele inimesele, kelle nimel on see tehtud. Teise inimese nimel tehtud broneeringu alusel taotust vastu ei võeta.
  • Kuigi broneerimissüsteem on avatud, saab piirarvu arvestuses olevaid elamislube anda siis, kui Vabariigi Valitsus 2021. aasta sisserände piirarvu kehtestab.
  • Tehtud broneeringut ei saa hiljem muuta – kui planeeritud ajal tulla ei saa, tuleb aeg tühistada ja teha uus broneering.
  • Tühistatud broneeringud avanevad kalendris uuesti kõikidele broneerimiseks mõne tunni pärast.
  • Lisainfot saab PPA migratsiooninõustajatelt: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad.
  • Teeninduste ruumides palume kõigil külastajatel kanda maski.