Töötamise elamisloa taotlemiseks saab aega broneerida alates esmaspäevast

Esmaspäeva, 28. novembri, hommikust saab hakata broneerima aegu detsembrisse elamisloa taotluste esitamiseks 2023. aasta sisserände piirarvu alusel.

PPA-s elamisloa taotluse esitamiseks tuleb broneerida aeg kodulehel https://broneering.politsei.ee/.

Lisaks PPA teenindustele on elamisloa taotlusi võimalik esitada ka Eesti saatkondades, selleks palume eelnevalt nendega konsulteerida. Elamisloa pikendamise taotlejal, kes on viimase kuue aasta jooksul andnud PPA-le oma sõrmejälje kujutise, võib esitada taotluse ka posti või e-posti teel. Info aja broneerimise võimalustest edastas PPA ka kõigile migratsiooninõustajate uudiskirjaga liitunud tööandjatele.

2023. aasta sisserände piirarv on valitsuse otsuse kohaselt 1307 ning jaguneb vastavalt valdkondadele järgmiselt:

 • 600 tähtajalist elamisluba töötamiseks töötleva tööstuse valdkonnas
 • 200 tähtajalist elamisluba töötamiseks ehituse valdkonnas
 • 100 tähtajalist elamisluba töötamiseks veonduse ja laondus valdkonnas
 • 5 tähtajalist elamisluba ettevõtluseks
 • 5 tähtajalist elamisluba välislepingu alusel
 • 19 tähtajalist elamisluba töötamiseks etendusasutuses loomingulise töötajana etendusasutuse seaduse tähenduses ning
 • 30 tähtajalist elamisluba erialaseks tegevuseks sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötajana vastava spordialaliidu kutsel
 • 35 tähtajalist elamisluba töötamiseks Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanikuna

Ülejäänud osa 2023. aasta sisserände piirarvust ehk 313 tähtajalist elamisluba jääb vabalt jaotamiseks. „Kui välismaalase elamisloa taotlus ei kuulu eelnevalt loetletud valdkondade jaotuse alla, tuleb arvestada sellega, et nende taotlused kuuluvad vabalt jaotamiseks mõeldud piirarvu alla,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo komissar Liis Valk.

„1. jaanuarist jõustub välismaalaste seaduse muudatus, mis annab piirarvu väliselt võimaluse elamisluba taotleda nendel inimestel, kes on äsja järjest vähemalt 9 kuud lühiajalise töötamise registreeringuga Eestis töötanud. Neid taotlusi saab esitama hakata alates jaanuarist. Soovitame välismaalastel teha teadliku valiku, kas taotleda elamisluba siserände piirarvu alusel või vastavalt jõustuvale seadusemuudatusele, sest kaht elamisloa taotlust korraga PPA ei menetle,“ lisas Valk.

Oluline info tööandjatele ja tööle saabuvatele välismaalastele:

 • Esmase elamisloa taotluse esitamine ei anna välismaalasele õiguslikku alust riigis viibimiseks. Kui välismaalase viisa või muu viibimisalus lõppeb enne, kui elamisloa taotluse suhtes on tehtud otsus, tuleb välismaalasel Eestist lahkuda ja oodata otsust oma koduriigis. Sellisel juhul võib olla ka vajadus teavitada PPA-d ja muuta taotluses elamisloakaardi kättesaamise kohta juhul, kui esialgu märgiti dokumendi kättesaamise kohaks Eesti.
 • Venemaa ja Valgevene kodanikele kehtib endiselt Vabariigi Valitsuse kehtestatud sanktsioon ja neile töötamiseks ja ettevõtluseks elamisluba ei väljastata.
 • Broneering on välismaalasele elamisloa taotluse esitamiseks kohustuslik – broneering ei ole mõeldud tööandjale ja tööandja ei saa seda kasutada mõne teise töötaja tarbeks.
 • Broneering on mõeldud vaid sellele inimesele, kelle nimel on see tehtud. Teise inimese nimel tehtud broneeringu alusel taotlust vastu ei võeta.
 • Tehtud broneeringut ei saa hiljem muuta – kui planeeritud ajal tulla ei saa, tuleb aeg tühistada ja teha uus broneering.

Tühistatud broneeringud avanevad kalendris uuesti kõikidele broneerimiseks mõne aja pärast.

Lisainfot saab PPA migratsiooninõustajatelt: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad.

Inimestel, kelle taotlused sisserände piirarvu alla ei kuulu, aga kellel on viibimisalus lõppemas ja ei saa taotluse esitamiseks aega broneerida, palume võtta ühendust PPA-ga.

Kristjan Lukk
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
6123052 / +372 58727356