Dokumendifoto nõuded ja juhised

Teeninduses dokumendifoto tegemine

Fotoboks

Kõigis teenindustes on võimalik teha fotoboksis tasuta dokumendifoto. Olenevalt esitatavast taotlusest saad fotoboksis anda ka allkirjanäidise ja sõrmejäljed.

Fotoboksis tehtud foto on digitaalne ning seda on võimalik kasutada kõikides teenindustes, posti või e-posti teel esitatud taotlustel 30 päeva jooksul (v.a relvaloa vormistamisel). Kui esitad taotluse posti või e-posti teel ja tegid foto teeninduses asuvas fotoboksis, siis märgi vastav info taotluse juurde.

Tee foto soovitavalt ilma prillideta - muidu võib fotole jääda peegeldus, mis ei ole lubatud.

Väikelapse dokumendifoto

Väikelapsele dokumenti taotledes soovitame digitaalse dokumendifoto teha fotograafi juures. Väikelapse pildistamine võib fotoboksis ebaõnnestuda, kuna laps ei pruugi vajaliku aja vältel kaamerasse vaadata. Fotoboksis väikelast pildistades soovitame paluda ametniku abi. Kui teed dokumendifoto kodustes tingimustes, siis jälgi, et see vastaks dokumendifoto nõutele.

Ratastoolis inimese dokumendifoto

Ratastoolis dokumenditaotleja saab fotoboksi kasutada. Ratastooli fotoboksi paigutamisel ja pildistamise kõrguse sättimisel saab ametnik vajadusel abiks olla.

Üldised nõuded dokumendifotole

Dokumendi taotlemisel palume esitada digitaalne dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto on:

 • värviline
 • minimaalselt 1300 X 1600 pikslit
 • minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse suurusega 5 MB
 • pildiformaadis JPEG
 • mitte vanem kui kuus kuud

Õnnestunud dokumendifotol on inimest pildistatud:

 • otsevaates
 • heledal, soovitavalt hallikal taustal
 • teravalt ja fookuses
 • neutraalse ilmega
 • inimese nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest

Prillid ja peakatted dokumendifotol

 • Prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust
 • Usulistel põhjustel võib inimene kanda fotol peakatet
 • Fotol usulistel põhjustel peakatte kandmisel tuleb selleks esitada Siseministeerium kirjalik hinnang
 • Inimese näole ei tohi peakate jätta varje


Õnnestunud dokumendifoto väikelapsest

Õnnestunud dokumendifotol on väikelast pildistatud:

 • otsevaates
 • neutraalse ilmega
 • heledal, soovitavalt hallikal taustal
 • vaatamas avatud silmadega objektiivi
 • lapse nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest


Dokumendifotoks ei sobi:

 • skaneeritud foto
 • töödeldud foto
 • udune foto
 • mustvalge foto

Dokumendifoto nõuded
Vaata rohkem fotonäiteid juhendmaterjalist siit ja siit.