Eesti kodakondsus eestkostetavale

Tingimused

Eestkostja saab Eesti kodakondsust taotleda eestkostetavale:

  • kes on vähemalt 15-aastane
  • kes omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust
  • kes on elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest 5 aastat püsivalt
  • kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud.