Eesti kodakondsus täiskasvanule

Tingimused

Eesti kodakondsust saad taotleda kui:

  • omad pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust
  • oled elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest 5 aastat püsivalt
  • oled sooritanud eesti keele oskuse eksami (eesti keele eksamit ei pea tegema, kui olete omandanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles)
  • oled sooritanud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami
  • sul on püsiv legaalne sissetulek
  • sinu elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud
  • oled lojaalne Eesti riigile