Eesti kodakondsus täiskasvanule

Taotlemine

Kuidas taotleda?

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saad esitada isiklikult teeninduses.

Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses broneeri aeg veebis.

Milliseid dokumente on vaja taotlemiseks?

Loetletud dokumente ei pea esitama, kui vastavad andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

Juhul kui sa ei ole terviseseisundi tõttu võimeline eksameid sooritama, esita ekspertkomisjoni otsus, mis vabastab sind kas osaliselt või täielikult eksamite sooritamisest.