Eesti kodakondsus täiskasvanule

Eksamid

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele oskuse eksam.

Eksameid korraldab SA Innove (Lõõtsa 4, Tallinn).

Eksamite sooritamisest on vabastatud inimene, kes:

  • on piiratud teovõimega
  • ei ole terviseseisundi tõttu võimeline kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama (otsuse teeb ekspertkomisjon).

Eesti keele oskuse eksamit ei pea sooritama inimene, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse.

Täiendavat informatsiooni saad SA Innove kodulehelt.