Eesti kodakondsus täiskasvanule

Eksamid

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele oskuse eksam.

Eksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet (Harno).

Eksamite sooritamisest on vabastatud inimene, kes:

  • on piiratud teovõimega
  • ei ole terviseseisundi tõttu võimeline kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama (otsuse teeb ekspertkomisjon).

Eesti keele oskuse eksamit ei pea sooritama inimene, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse.

Täiendavat informatsiooni saad Harno kodulehelt.