Oskustöölisena tööle asumine

Tingimused

Kes on oskustööline?

Oskustööline on välismaalane, kes asub Eestis tööle tavatingimustel. Lisaks tavajuhtudele eristatakse veel:

 • renditöötajaid
 • hooajatöötajaid
 • EL-ist lähetatud töötajaid

Millal võid Eestis lühiajaliselt töötada lühiajalist töötamist registreerimata?

Eestis saab teatud erandjuhtudel lühiajaliselt töötada seda Politsei- ja Piirivalveametis registreerimata, kui viibid riigis seaduslikult.

Töötamise õigus on näiteks, kui:

 • töö kestab kuni 5 päeva 30 päeva jooksul
 • viibid Eestis pärast elamisloa lõppemist lubatud perioodil

Millal taotleda elamisluba töötamiseks?

Taotle elamisluba töötamiseks, kui tuled Eestisse tööle enam kui 270 päevaks järjestikuse 365 päeva ehk 1 aasta jooksul.

Kui tuled tööle lühemaks perioodiks, võib tööandja registreerida sinu lühiajalise töötamise. Lühiajaliselt Eestis töötamiseks taotle viisa pärast töötamise registreerimist.

Millised nõuded peavad olema täidetud, et taotleda elamisluba Eestis oskustöölisena töötamiseks?

 • Sul on töökohale sobiv haridus, töökogemus, tervis ning vajalikud erialaoskused ja teadmised.
 • Tööandja on Eestis registreeritud.
 • Tööandja maksab sulle töötasu, mis on vähemalt võrdne Eesti keskmise brutopalgaga.
 • Tööandja taotleb töötukassalt loa töökohale välismaalase värbamiseks.
 • Asud pärast elamisloa saamist Eestisse elama ja registreerid oma elukoha rahvastikuregistris.

Kui tuled Eestisse tööle ajutiselt, saab tööandja sulle taotleda ka lühiajalise töötamise registreerimist.

Mida pead tegema, et taotleda elamisluba Eestis töötamiseks?

 1. Leia sobiv töökoht.
 2. Esita nõutud dokumendid ja tasu riigilõiv.
 3. Vastuse saad 2 kuu jooksul, elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul pärast seda.

Tagasi