Oskustöölisena tööle asumine

Elamisloa pikendamine

Kui kauaks elamisluba töötamiseks pikendatakse?

Elamisluba võib pikendada kuni 10 aastaks korraga. Elamisloakaart kehtib maksimaalselt 5 aastat. Kui elamisluba kehtib kauem, tuleb vahepeal uus elamisloakaart taotleda.

Kuidas pikendada elamisluba töötamiseks?

  1. Taotle elamisloa pikendamist vähemalt 2 kuud enne elamisloa lõppemist.
  2. Esita nõutud dokumendid ja tasu riigilõiv.
  3. Õigeaegselt esitatud taotlusele saad vastuse hiljemalt 10 päeva enne kehtiva elamisloa lõppemist.

 

Kui andsid sõrmejäljed viimase 5 aasta jooksul ja sul on kehtiv elamisloakaart, saad elamisluba pikendada ka e-posti teel!

 

Milliseid dokumente on vaja, et pikendada elamisluba töötamiseks?

Kui taotled töötamiseks antud elamisloa pikendamist, esita:

 

Menetleja võib vajadusel paluda lisaandmeid või -dokumente.

Kui kiiresti otsustatakse elamisloa pikendamine?

Otsus tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise kohta tehakse hiljemalt 10 päeva enne sinu tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist, kui esitasid pikendamise taotluse 2 kuud enne elamisloa kehtivuse lõppemist.

 

Tagasi