Mere- ja lennupääste kontaktid

Merel hätta sattudes teavita sellest esimesel võimalusel merevalvekeskust või häirekeskust numbril 112.

Merevalvekeskus (JRCC Tallinn)
+372 619 1224, ...

Raadiosagedused:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
2182 kHz

Raadiokutsungid
Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)


Tallinnas paikneva merevalvekeskuse ülesanneteks Eesti merealadel ning piiriveekogudel on:

  • Merealade jälgimine mereseiresüsteemiga
  • Mere- ja lennupäästesündmuste juhtimine
  • Reostustõrje korraldamine

Mere- ja lennupääste hädateadete vastuvõtmiseks on tagatud 24/7 raadiovaht rahvusvahelistel hädaabikanalitel. Otsingu- ja päästetööde tegemiseks Eesti vastutusalal kasutab merevalvekeskus PPA ressursse (laevastik, lennusalk, prefektuuride üksused) aga ka vabatahtlike merepäästjate, erasektori (kommertsalused jms.) ja teiste riigiasutuste (Veeteede amet, Merevägi jt.) ressursse. Merevalvekeskus teeb tihedat koostööd naaberriikide merevalvekeskustega (Soome, Läti, Rootsi jne.), mis lisaks informatsiooni vahetamisele võib sisaldada ka abi palumist või abi andmise otsustamist suuremate päästesündmuste korral.

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu, teavita sellest riigiinfo telefonil 1247.