Mere- ja lennupääste kontaktid

Merel hätta sattudes teavita sellest esimesel võimalusel lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskust või häirekeskust numbril 112.

Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus (JRCC Tallinn)
+372 619 1224, ...

Raadiosagedused:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
2182 kHz

Raadiokutsungid
Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)

Tallinnas paikneva Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse JRCC Tallinn ülesanneteks on:

  • Lennu- või mereõnnetuse korral lennu- ja merepääste koordineerimine ja juhtimine Eesti päästepiirkonnas
  • Reostustõrje korraldamine piiriveekogudel

Mere- ja lennupääste hädateadete vastuvõtmiseks on tagatud 24/7 raadiovaht rahvusvahelistel hädaabikanalitel.

JRCC Tallinn teeb tihedat koostööd naaberriikide lennu- ja merepäästekeskustega (Soome, Läti, Rootsi jne.), mis lisaks informatsiooni vahetamisele võib sisaldada ka rahvusvahelise abi palumist või abi andmise otsustamist suuremate päästesündmuste korral.

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu, teavita sellest riigiinfo telefonil 1247. Samuti saab teated edastada e-postiga aadressile ....