Piiri tugevdamine

Ajutise tõkke paigaldamine

Piiri tugevdamiseks paigaldatakse mitmele piirilõigule ajutine tõke.

Eesti piiridel ei ole praegu vahetut ohtu rändesurve suurenemiseks. Lisaõppekogunemisel Okas harjutavad PPA ja kaitsevägi piiritõkete rajamist, et vajadusel kiiresti massilise sisserände ohule reageerida.

PPA on kaardistanud kuni kümme lõiku, kuhu saab reservväelaste abi ja kaitseväe antud 120 kilomeetri lõiketraadiga kokku rajada kuni 40 kilomeetrit tõket. Üks kaardistatud lõik on Narvas, ülejäänud Kagu-Eestis maismaapiiril.

Ajutine tõke rajatakse lisaõppekogunemise ajal kohtadesse, kus ebaseadusliku piiriületuse toimumise tõenäosus on kõrgem, näiteks on organiseeritud kuritegevus varasemalt kasutanud piirkonda ebaseadusliku rände korraldamiseks või soodustab looduslik olustik ebaseaduslikku piiriületust.

Ajutise tõkke paigaldamisega alustati 20. novembril ning see kestab kuni 25. novembrini. Sel ajal liigub piiri lähistel teede kaitseväe tehnika ja ka tavapärasest rohkem politseinikke ja piirivalvureid.