Piiri tugevdamine

Metsloomad

Mitmed kohalikud elanikud ning jahimehed on tundnud muret, et kuidas mõjutab ajutine tõkete rajamine metsloomade liikumist. Politsei võttis ühendust Keskkonnaametiga, kellega peeti nõu, kuidas toimetada juhul, kui loom lõiketraati takerdub.

Üldjuhul lähevad väikeulukid lõiketraadist läbi, kuid kui traat on paigaldatud ühes katkematus jupis, siis võib olla üksikuid juhtumeid, kus suuremad loomad lõiketraati takerduvad. Selle vältimiseks on kaitseväelased instrueeritud paigaldama lõiketraat nii, et iga 200-300 meetri tagant on võimalik tekitada avaus loomade liikumiseks. Selle ava saab rändesurve suurenedes kiirelt sulgeda ning piiriturvalisust need avad ei mõjuta.