Piiri tugevdamine

Piiri kaitsmine

Juhul kui Eestile peaks tekkima rändesurve, on PPA esmane eesmärk tõkestada ebaseaduslikke piiriületusi.

Lisaõppekogunemise ajal tehtav harjutus piiri kaitseks annab väärtusliku kogemuse, teadmaks, milline on kaitseväe ja PPA ühine võimekus piirile ajutisi tõkkeid püstitada ja millist logistilist tuge ja inimressurssi selleks vaja on.

PPA jätkab riigipiiri väljaehitamise projektiga ajutiste tõkete paigaldamisest sõltumata. Massilise sisserände ennetamiseks ja piiri kaitsmiseks on vajalik mitte ainult füüsiline tõke, vaid kogu kaasaegne piiritaristu koos seireseadmetega. Idapiiri valvamiseks kasutame juba praegu tehnilisi seadmeid (sh kaameraid, droone, radareid) ja patrulle. Idapiiri väljaehitusest on praegu viivitusaiaga kaetud ligi 25 kilomeetrit. Seiretehnikaga on ühtlasi täielikult kaetud Peipsi järv, tänu millele on piirivalvuritel hea ülevaade piiriveekogul toimuvast. Ehituslepingutega on kaetud veel ligi 40 kilomeetrit ja ehitus algab seal lähikuudel.