Korruptsioonisüüteod

Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta:

  • ...
  • 612 3657
  • Tööstuse 52, 10416 Tallinn

Infot saab edastama tulla ka kohapeale, büroo üksused asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Vajadusel tagame teataja anonüümsuse.

Viide dokumendile, kus saab ülevaate korruptsioonikuritegude büroo tööst aastatel 2018 kuni 2019

Selleks, et üheskoos võidelda tulemuslikult avaliku sektori ja erasektori korruptsiooniga, tuleb igal inimesel, olenemata tema positsioonist või ametikohast, anda oma panus ausama ja läbipaistvama riigi kujunemisele. Ebaausate ametnike ametispüsimine ei too head asutuse mainele ega asutuse teenust soovivale kliendile, teenust pakkuvale ettevõtjale või konkurendile. Seetõttu on oluline, et korruptsioonivastases võitluses annaks iga inimene, kes teab asjaolusid ametniku ebaseaduslikust tegevusest, sellest politseile teada.

Politseis tegeleb korruptsioonisüütegude menetlemisega korruptsioonikuritegude büroo, mis kuulub keskkriminaalpolitsei koosseisu. Bürool on talitused Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

Kuhu ja kuidas pöörduda korruptsioonijuhtumi korral?

Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral juhul, kui ametikandja on:

  • rikkunud seadust
  • riigi varaga vääralt käitunud
  • võimu kuritarvitanud
  • osalenud otsuse või toimingu tegemisel, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes

Korruptsioonist saab teada anda pöördudes isiklikult või teate vormis:

  • Keskkriminaalpolitseisse kui tegu on omavalitsustes ja riigiametites töötavate ametnikega ning eraettevõtete/mittetulundusühingutega
  • Kaitsepolitseiametisse, kui tegu on kõrgete riigiametnikega (president, Riigikogu liige, minister, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik; Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või selle ametiasutuse juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja)
  • Riigiprokuratuuri, kui tegu on õiguskaitseasutustes töötavate ametnikega (nt politseinikega).

Korruptsioonisüüteost teatamiseks kasutage vormi, mille leiab siit.