Lennuloa taotlemine

Alates 1. septembrist 2022 on Politsei poolt valvatavate objektide kohale kehtestatud geograafilised ala mehitamata õhusõidukite lendamise piiramiseks.

Geograafilised alad on loetletud Vabariigi Valitsuse 25.08.2022 korralduses nr 229.

PPA poolt valvatavate objektide kohal kehtestatud geograafilises alas lendamiseks on vajalik luba. Loa väljastajaks on PPA. Loa andmine ja sellest keeldumise kord on kirjeldatud LennS § 41 lg 5 ja 6.

Mehitamata õhusõiduki käitamise taotlus saada PPA üldisele e-posti aadressile ... vähemalt 5 tööpäeva enne planeeritavat lennutamist.