Majandustegevuse load

Turvategevuse tegevusalad

Turvategevuse tegevusalad on:
  • turvamine
  • turvaauditi läbiviimine
  • valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine
  • turvateenistuja väljaõpe

Tegevusluba vajab turvamine, mis on mehitatult või tehnilise vahendiga valvamine, kaitsmine ja korra pidamine.
Teistel turvategevuse tegevusaladel majandustegevuse alustamisel tuleb esitada vastav teade. Teade tuleb esitada ka siseturvakorraldajal siseturvamise alustamisel.

Tegevusloa taotlemine ja majandustegevuse alustamise teate esitamine

Peamised muudatused turvategevuse seaduse jõustumise