Majandustegevuse load

Turvateenuse osutaja tegevusluba

Kui soovid alustada tegevust turvateenuste valdkonnas, pead enne turvateenuse osutamist taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt tegevusluba.

Tegevusluba vajavad turvateenused on:

  • turvakonsultatsioon
  • vallas- või kinnisvara valve ja kaitse
  • isikukaitse
  • korra tagamine üritusel või valveobjektil
  • juhtimiskeskuse pidamine

Tegevusluba ei ole vajalik, kui soovid tegutseda valveseadmestiku projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise valdkonnas.

Tegevusloa taotlemine

Turvaettevõtetele väljastatud tegevusload