Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaluba eriolukorra ajal

Relvalubade automaatne pikendamine
 

Politsei pikendab automaatselt 16. märtsist 31. maini aeguvate relvalubade kehtivust

Politsei- ja piirivalveamet pikendab automaatselt 16. märtsi ja 31. mai vahel aeguvate relvalubade kehtivusaega. Otsus on seotud tervisetõendite väljastamise ajutise peatamisega.

Isikutel, kelle relvaloa, relvakandmisloa, paralleelrelvaloa või kollektsioneerimisloa kehtivuse aeg lõpeb ajavahemikul 16. kuni 31.03.2020 pikendatakse loa kehtivuse aeg 90 kalendripäevani loal märgitud kehtivuse lõppemise kuupäevast arvates.

Isikutel, kelle relvaloa, relvakandmisloa, paralleelrelvaloa või kollektsioneerimisloa kehtivuse aeg lõpeb ajavahemikul 01.04.2020 kuni 31.05.2020 pikendatakse loa kehtivuse tähtaeg 60 kalendripäevani loal märgitud kehtivuse lõppemise kuupäevast arvates.

Taotlus loa vahetamiseks tuleb esitada peale eriolukorra lõpetamist relvaseaduse § 41 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul.

Loe rohkem.

Küsimused-vastused seoses relvalubadega eriolukorra ajal.

Relvaeksamid
 

Relvaeksamitega alustati taas 12. mail.