Relvaloa kehtivuse lõppemine

Kui pikaks ajaks relvaluba väljastatakse?

Üldjuhul väljastatakse relvaluba viieks aastaks.

Kuidas kontrollida relvaloa kehtivusaega?

Saad oma relvaloa kehtivust kontrollida riigiportaalis eesti.ee või Politsei- ja piirivalveameti iseteeninduses.

Kuidas käituda kui mu relvaloa kehtivus hakkab lõppema?

Taotlus pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne relvaloa kehtivuse lõppu. Selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Eestis saavad relvaluba pikendada vaid inimesed, kes on Eesti, NATO või EL riigi kodanikud ja kellel on Eestis elamisluba või elamisõigus.

Mida teha relvaga kui mu relvaloa kehtivus lõppeb?

Hiljemalt relvaloa kehtivuse viimaseks tööpäevaks pead enda käes olevad relvad tooma politseisse. Oma relva võib ka enne relvaloa kehtivuse lõppu müüa või anda komisjonimüüki, kuid peab arvestama sellega, et pärast loa kehtivuse lõppu ei tohi relv enam sinu käes olla.

Kui soovid oma relva enne loa kehtivuse lõppu ise müüa või anda selle komisjonimüüki, siis juhised selle kohta leiad siit.

Juhul kui soovid relva tuua politseisse, siis võta aegsasti politseiga ühendust, et kokku leppida relva üleandmise aeg ja koht. Võta ühendust endale sobiva prefektuuriga.

Politsei hoiab sinu relva kolm kuud, mille jooksul on sul võimalik oma relv müüa või anda komisjonimüüki. Seejärel sinu relv sundvõõrandatakse ning politsei maksab selle eest hüvitise. Kui su relvaluba lõpetab kehtivuse seoses relvaseaduse muudatusega, mille järgi saavad Eestis relvaluba taotleda vaid Eesti kodanikud ja siin elavad NATO ja EL riikide kodanikud, siis hoiab politsei su relva enne sundvõõrandamist aasta aega.

Juhul kui tood relva politseisse ning ei soovi tegeleda relva müümisega, võid taotleda ka relva hävitamist.

Kui soovid pärast relvaloa lõppu relva enda kätte jätta, on sul võimalik taotleda relva laskekõlbmatuks muutmist. Täpsema info selle kohta leiad siit.