Riigilõivude määrad

Relvaluba

Esita loataotlus iseteeninduses ja maksa riigilõiv pangalingi kaudu.

Relvadega seotud taotlused (viitenumber: 2900082456)
Relvasoetamisluba30€
Relvaluba30€
Paralleelrelvaluba30€
Kollektsioneerimisluba30€
Relvakandmisluba (taotleb juriidiline isik)30€
Relva lammutamine, relva laskekõlbmatuks muutmine ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamine30€
Välisriigist toodud laskekõlbmatu relva registreerimine15€
Laskekõlbmatu relva omaniku vahetuse registreerimine15€
Relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamise15€
Kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmine15€
Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamine15€
Relvaloa eksam30€
Kehtiva relvaloa omaniku teist liiki tulirelva laskekatse eksam15€
Osaline relvaeksam (RelvS 35 lg 52 tulenevalt)15€
Euroopa tulirelvapass15€
Eriloa väljastamine tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või väljaveoks30€ iga relva kohta
Eriloa väljastamine tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveoks30€
Tulirelvade Euroopa Liidus edasitoimetamise eelluba ja luba30€ iga tulirelva kohta
Tulirelvade kaubana vabasse ringlusesse lubamise eelluba30€ iga tulirelva kohta
Eriloa, eelloa või loa muutmine või pikendamine30€*

*Loal olevate relvade arvu suurenemisel lisaks 30€ iga lisandunud relva kohta.