Riigilõivude määrad

Relvaluba

Esita loataotlus iseteeninduses ja maksa riigilõiv pangalingi kaudu.

Relvadega seotud taotlused (viitenumber: 2900082456)
Relvasoetamisluba30€
Relvaluba30€
Paralleelrelvaluba30€
Kollektsioneerimisluba30€
Relvakandmisluba (taotleb juriidiline isik)30€
Relva lammutamine, relva laskekõlbmatuks muutmine ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamine30€
Relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamine15€
Kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmine15€
Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamine15€
Välisriigist toodud laskekõlbmatu relva registreerimine15€
Laskekõlbmatu relva omaniku vahetuse registreerimine15€
Relvaeksam (teooria ja laskekatse)30€
Relvaeksami laskekatse15€
Osaline relvaeksam (RelvS § 26 lõikest 2, § 35 lõikest 5 või 8 või § 41 lõikest 31 tulenevalt tulenevalt)15€
Euroopa tulirelvapass15€
Tulirelvade Euroopa Liidus ajutise või alalise edasitoimetamise eelluba ja luba30€ iga tulirelva kohta
Akustilise relva Euroopa Liidus ajutise või alalise edasitoimetamise eelluba ja luba15€
Tulirelva kaubana teisest Euroopa Liidu liikmesriigist alalise Eestisse edasitoimetamise eelluba30€ iga tulirelva kohta
Tulirelva kaubana Euroopa Liidus ajutise edasitoimetamise eelluba ja luba15€
Akustilise relva või laskekõlbmatu relva kaubana Euroopa Liidus edasitoimetamise eelluba ja luba15€
Laskekõlbmatu relva Euroopa Liidus edasitoimetamise eelluba ja luba15€
Relva- ja padrunikollektsiooni kuuluva relva või laskemoona Euroopa Liidus ajutise edasitoimetamise eelluba ja luba15€
Eriloa väljastamine tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või väljaveoks30€ iga tulirelva kohta
Eriloa väljastamine tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveoks30€
Eriloa muutmine või pikendamine30€*

*Loal olevate relvade arvu suurenemisel lisaks 30€ iga lisandunud relva kohta.