Riigilõivude määrad

Elamisluba ja elamisõigus

Välisesindusse dokumendi tellimine

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Viitenumber: 2900082443

Elamisluba ja elamisõigus
TeenindusesVälisesinduses
Tähtajaline elamisluba64 €95 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine64 €-
Tähtajalise elamisloa pikendamine alla 15-aastasele24 €-
Tähtajalise elamisloa pikendamine üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule24 €-
Tähtajaline elamisluba alla 1-aastasele välismaalasele24 €25 €
Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks31 €60 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde31 €-
Tähtajaline elamisluba töötamiseks96 €125 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine töötamiseks96 €-
Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks160 €190 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine ettevõtluseks160 €-
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine64 €-
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine alla 15-aastasele24 €-
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule24 €-
EL kodaniku perekonnaliikme tähtajaline elamisõigus31 €60 €
EL kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse pikendamine31 €-
EL kodaniku perekonnaliikme alaline elamisõigus31 €-
EL kodaniku alaline elamisõigus25 €-