Riigilõivude määrad

Elamisloakaart

Viitenumber: 2900082443

Välisesindusse dokumendi tellimine

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Elamisloakaart
TeenindusIseteenindusesVälisesinduses
Alates 15. eluaastast35 €-65 €
Alla 15-aastasele10 €-10 €
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule10 €-10 €
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele10 €-10 €
Rahvusvahelise kaitse saajad10 €-10 €
Elamisloakaart kiirkorras64 €--
Euroopa Liidu kodaniku pereliikmele25 €-55 €
Dokumendile uute PIN koodide tellimine5 €-20 €

Elamisloakaart ja pass
TeenindusesIseteenindusesVälisesinduses
Alates 15. eluaastast65 €--
Alla 15-aastasele25 €--
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule25 €--
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele25 €--
Rahvusvahelise kaitse saajad25 €--