Riigilõivude määrad

Elamisloakaart

Viitenumber: 2900082443

Välisesindusse dokumendi tellimine

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Elamisloakaart
TeenindusIseteenindusesVälisesinduses
Alates 15. eluaastast40 €30 €65 €
Alla 15-aastasele10 €7 €10 €
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule10 €7 €10 €
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele10 €7 €10 €
Rahvusvahelise kaitse saajad10 €7 €10 €
Elamisloakaart kiirkorras64 €64 €-
Euroopa Liidu kodaniku pereliikmele30 €55 €
Dokumendile uute PIN koodide tellimine5 €-20 €

Elamisloakaart ja välismaalase pass
TeenindusesIseteenindusesVälisesinduses
Alates 15. eluaastast70 €60 €-
Alla 15-aastasele25 €25 €-
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule25 €25 €-
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele25 €25 €-
Rahvusvahelise kaitse saajad25 €25 €-