Riigilõivude määrad

Elamisloakaart

Viitenumber: 2900082443

Elamisloakaart
EestisVälisesinduses
Alates 15. eluaastast35 €60 €
Alla 15-aastasele7 €10 €
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule7 €10 €
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele7 €10 €
Rahvusvahelise kaitse saajad7 €10 €
Elamisloakaart kiirkorras64 €-
Euroopa Liidu kodaniku pereliikmele25 €50 €

Elamisloakaart ja pass
EestisVälisesinduses
Alates 15. eluaastast65 €-
Alla 15-aastasele25 €-
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule25 €-
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele25 €-
Rahvusvahelise kaitse saajad25 €-