Riigilõivude määrad

ID-kaart

ID-kaardi taotluskeskkonda sisenemise nupp

Viitenumber: 2900082443

Välisesindusse dokumendi tellimine

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

ID-kaart

TeenindusesIseteenindusesVälisesinduses
Alates 15. eluaastast30 €20 €55 €
Alla 15-aastasele10 €7 €10 €
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule10 €7 €10 €
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele10 €7 €10 €
ID-kaart kiirkorras45 €45 €-
Dokumendile uute PIN koodide tellimine5 €-20 €

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass
TeenindusesIseteenindusesVälisesinduses
Alates 15. eluaastast55 €45 €80 €
Alla 15-aastasele25 €25 €25 €
Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule25 €25 €25 €
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele25 €25 €25 €